Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 6225/VPCP-QHĐP ngày 12/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh, hiện nay đối với các dự án đầu tư nhà ở và nghĩa trang trong Luật Đất đai không quy định về thời hạn khi phê duyệt tuy nhiên, trong Luật Đầu tư năm 2014 thì quy định về thời gian, gây khó khăn trong việc phê duyệt của các cơ quan chuyên môn tại địa  phương. Do đó, đề nghị Chính phủ trình Quốc hội sớm có hướng sửa đổi, bổ sung cho thống nhất và tạo thuận lợi cho địa phương trong áp dụng thực hiện”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị:

1. Câu số 30: “Điều 66 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư nhưng thực tế còn nhiều nội dung vi phạm trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư nhưng chưa có biện pháp chế tài xử lý, cụ thể như sau:

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nâng mức cho vay xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg lên mức 50.000.000 đồng/căn”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: ”Cử tri tỉnh Lạng Sơn đề nghị nghiên cứu, trình xây dựng Luật Phát triển đô thị”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Văn bản số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Nhà nước cần có giải pháp tạm thời cho phép người dân xây dựng nhà tạm trên vùng quy hoạch treo và có cam kết tháo dỡ, di dời khi nhà nước triển khai thực hiện dự án. Vì hiện tại cử tri rất bức xúc về việc không thể xây dựng nhà ở và sản xuất, canh tác trên đất đang sử dụng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân vùng bị quy hoạch treo.”

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Xây dựng rà soát Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch về xây dựng và các văn bản hướng dẫn còn nhiều nội dung bất cập, không phù hợp với thực tiễn, cụ thể như: Tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định 11/2013/NĐ-CP về phát triển đô thị yêu cầu phải xin ý kiến Bộ Xây dựng “những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt”. Khoản 2 Điều 25 Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng yêu cầu phải xin ý kiến Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đồ án  quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô trên 200 ha...

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: "Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ Xây dựng xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư công tác quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư cụ thể trong công tác bảo trì chung cư, công tác phòng cháy chữa cháy và việc cấp chủ quyền cho các hộ dân. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, giám sát việc quản lý, vận hành các chung cư”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 199/BDN ngày 12/06/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch năm 2017, làm cơ sở triển khai các quy hoạch liên quan đến đất đô thị. Rà soát, sửa đổi các cơ chế chính sách về quản lý đất đô thị sao cho tích hợp và đơn giản các thủ tục hành chính, giao cho một đơn vị đầu mối theo dõi đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị, hạn chế tình trạng nhiều ngành cùng tham gia quản lý. Bổ sung xây dựng các khung chính sách, các cơ chế hỗ trợ cụ thể đẩy mạnh phát triển đô thị đồng bộ, hiệu quả, theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển đô thị thông minh”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Về chính sách xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách: Hiện tại, theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, quy định mức hỗ trợ cho đối tượng (là hộ gia đình có người có công với cách mạng; hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng) xây mới nhà ở là 40 triệu đồng/nhà, sửa chữa là 20 triệu đồng/nhà đã góp phần chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện về nhà ở cho các đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, đối với các vùng, địa bàn khó khăn, như: vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, chi phí vận chuyển và giá vật liệu xây dựng là rất cao (so với mức giá bình quân) nên chi phí xây dựng, sửa chữa nhà ở là cao hơn nhiều so với các vùng khác. Vì vậy, đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ nâng mức hỗ trợ, có chính sách hỗ trợ tăng thêm để gia đình hộ nghèo và hộ gia đình chính sách có điều kiện xây dựng và sửa chữa nhà ở”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: ”Về quản lý đầu tư và phát triển đô thị: Tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng”. Quy định trên gây khó khăn trong triển khai các dự án, nhất là đối với các dự án có quy mô nhỏ dưới 5 ha do phải trình hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Do đó, để tạo sự thuận tiện, khuyến khích các nhà đầu tư, kiến nghị các Bộ ngành Trung ương xem xét điều chỉnh quy định trên theo hướng chỉ trình xin ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng đối với các dự án có quy mô lớn, đối với các dự án có quy mô nhỏ (dưới 5 ha) thì phân cấp cho địa phương xem xét, quyết định”.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE