Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ
3/26/18 3:25 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản 502/BXD-PTĐT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, trả lời cử tri phản ánh “ Kiến nghị nghiên cứu xây dựng và ban hành hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành về tiêu chí và cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển đô thị văn minh”. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Phát triển đô thị văn minh là chủ trương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động trên cơ sở của phong trào “xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp chính quyền địa phương.

Năm 2013, Bộ Văn hóa thông tin và truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và thực tế đã được thực hiện tại các đô thị trên cả nước. Tuy nhiên hệ thống tiêu chí và các cơ chế chính sách cụ thể để phát triển đô thị văn minh đến nay vẫn chưa được nghiên cứu ban hành đầy đủ, để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn.

Năm 2016, Chính phủ - Đoàn Chủ tịch đã Ban hành Nghị quyết Liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWTTQVN phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, một số nội dung xây dựng đô thị văn minh được tập trung là công tác lập quy hoạch và thực hiện xây dựng theo quy hoạch, chỉnh trang đô thị; thực hiện các tiêu chí xây dựng phường, thị trấn, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh; giám sát công nhận gia đìnhvăn hóa, khu dân cư văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh;

Theo tinh thần Nghị quyết này, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa thông tin và truyền thông và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng tiêu chí và cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển đô thị văn minh như kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ nêu trên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 502/BXD-PTĐT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE