Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
9/10/18 3:19 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 7896/VPCP-QHĐP thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Côn Đảo là huyện rất xa đất liền, đi lại khó khăn; đơn giá xây dựng gấp đôi so với đất liền. Đề nghị có cơ chế riêng, đặc thù đối với huyện Côn Đảo về vấn đề này. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2269/BXD-KTXD xin trả lời như sau:

Hiện nay, việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng: Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, tại Điều 36 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã phân cấp cho các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và quản lý định mức cho các công việc chuyên ngành, đặc thù; công bố giá xây dựng áp dụng trên địa bàn, cụ thể:

- Về việc quản lý định mức: các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ phương pháp lập định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn, tổ chức xây dựng và công bố các định mức dự toán xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù của Bộ, địa phương sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng;

- Về việc quản lý giá xây dựng: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng và đơn giá xây dựng công trình phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại địa phương và kiểm tra việc thực hiện quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Với điều kiện đặc thù như tại huyện Côn đảo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức rà soát, lập mới các định mức đặc thù, gửi Bộ Xây dựng thỏa thuận trước khi công bố; đồng thời tổ chức khảo sát giá vật liệu, nhân công, máy thi công trên địa bàn huyện, tính toán và công bố giá đến chân công trình, làm cơ sở áp dụng lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ theo quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2269/BXD-KTXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE