Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới QH trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
12/28/18 3:03 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn gạch không nung, vật liệu không nung và các văn bản hướng dẫn sử dụng gạch không nung làm cơ sở cho địa phương thực hiện

Vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3327/BXD-KHCN xin trả lời như sau:

Ngày 28/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung. Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 890/QĐ-BXD ngày 29/7/2015 phê duyệt Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2015 đến 2020 “Nghiên cứu phát triển vật liệu xây và cấu kiện không nung cho công trình xây dựng đến năm 2020”, đến nay một số kết quả đạt được như sau:

1. Về quy chuẩn kỹ thuật

Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 16:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, trong đó có các sản phẩm vật liệu xây không nung (VLXKN):

- Gạch bê tông

- Sản phẩm bê tông khí chưng áp

- Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp

2. Về TCVN và định mức sử dụng

Bộ Xây dựng đã xây dựng, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các tài liệu tiêu chuẩn cũng như các hướng dẫn liên quan đến VLXKN:

* Tiêu chuẩn sản phẩm:

- TCVN 6477:2016 Gạch bê tông

- TCVN 7959:2017 Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông khí chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 9029:2017 Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 11524:2016 Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép.

- Bộ Xây dựng đang giao Hội Bê tông Việt Nam xây dựng dự thảo tiêu chuẩn TCVN Tấm tường nhẹ sandwich.

- Bộ Xây dựng đang giao cho Viện Vật liệu xây dựng soát xét tiêu chuẩn TCVN 9028 “Vữa cho bê tông nhẹ” và TCVN 6476 ‘‘Gạch bê tông tự chèn”.

* Tiêu chuẩn (chỉ dẫn) thi công nghiệm thu:

- Quyết định số 947/QĐ-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2011 về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “Thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp”. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang giao cho Viện KHCN xây dựng nâng cấp để xây dựng thành TCVN “Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong”.

- TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. Trong mục phạm vi có ghi “Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới, thiết kế xây dựng sửa chữa và cải tạo các ngôi nhà và công trình làm bằng kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép”. Trong tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho gạch không nung.

- TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Trong mục phạm vi có ghi “Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thi công và nghiệm thu các kết cấu xây bằng gạch đá và gạch đá cốt thép làm từ gạch đất sét nung, gạch gốm, gạch silicát, các loại gạch không nung, đá đẽo, đá hộc và bê tông đá hộc trong xây dựng mới, cải tạo nhà và công trình”.

* Định mức kinh tế kỹ thuật:

- Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình, phần xây dựng (sửa đổi bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.
Như vậy, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, định mức về vật liệu xây không nung đến nay đã được ban hành đồng bộ, cơ bản đủ căn cứ điều tiết các vấn đề thực tiễn, làm cơ cở cho các địa phương triển khai thực hiện, thúc đẩy và phát triển vật liệu xây không nung.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3327/BXD-KHCN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE