Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6
1/10/19 10:21 AM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Theo quy định hiện nay về quy hoạch xây dựng thì các khu công nghiệp phải thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, nghĩa là yêu cầu phải có bản vẽ chi tiết từng lô đất dự kiến cho nhà đầu tư như: diện tích, vị trí, kích thước xây dựng nhà xưởng, sơ đồ không gian kiến trúc cảnh quan cũng như vị trí, kích thước đấu nối các hạ tầng liên quan của các nhà đầu tư ... Tuy nhiên do đặc thù lĩnh vực hoạt động khu công nghiệp, chưa biết nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực nào, diện tích bao nhiêu, quy mô, quy trình sản xuất như thế nào cho phù hợp với việc sản xuất kinh doanh của mình, nên nếu triển khai việc lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 sẽ gây khó khăn trong việc thu hút đầu tư (phải phù hợp với đúng lô đất đã thiết kế quy hoạch), khó khăn cho nhà đầu tư do phải điều chỉnh lại quy hoạch và các thủ tục pháp lý liên quan khác (nếu diện tích, vị trí ... khác với quy hoạch) việc này làm ảnh hưởng đến chính sách chung trong việc thu hút đầu tư cùng với việc giảm thủ tục hành chính (vì các nhà đầu tư có quy mô khác với quy hoạch 1/500 sẽ phải điều chỉnh lại quy hoạch,thủ tục này tốn rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của các nhà đầu tư). Do đó, cử tri kiến nghị riêng đối với khu công nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng kiến nghị không triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để giảm thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thu hút đầu tư”.

Vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 37/BXD-QHKT ngày 09/01/2019 xin được trả lời như sau:

Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khi thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, khu chức năng đặc thù nhằm đảm bảo xác định đầy đủ các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật và các yêu cầu đối với một dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo đủ cơ sở để quản lý đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Trên cơ sở yêu cầu về lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, nhằm giảm bớt thủ tục và đáp ứng nhu cầu đầu tư, tại Khoản 5 Điều 15, Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, các khu công nghiệp được lập quy hoạch theo 02 trường hợp như sau:

- Đối với khu công nghiệp có quy mô từ 200 ha đến 500 ha: Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 với đầy đủ các nội dung yêu cầu để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

- Đối với khu công nghiệp có quy mô diện tích dưới 200 ha và cụm công nghiệp thì tiến hành lập ngay quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

Liên quan đến vấn đề cử tri nêu, Bộ Xây dựng sẽ ghi nhận và tiếp tục rà soát hệ thống văn bản pháp luật về quy hoạch xây dựng để đề xuất, tổ chức điều chỉnh, sửa đổi bổ sung, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật khác có liên quan nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 37/BXD-QHKT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE