Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 6
1/16/19 9:03 AM

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm xem xét, thẩm định, quyết định công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La. Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La: Ngày 15/8/2018, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 374/TTr-UBND về việc thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La gửi Bộ Xây dựng và Cục Phát triển đô thị thẩm định theo quy định”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn số 72/BXD-PTĐT ngày 15/01/2019 xin trả lời như sau:

Ngày 17/8/2018, Bộ Xây dựng đã nhận được Tờ trình số 374/TTr-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La.

Bộ Xây dựng đã tiến hành thẩm định, qua nghiên cứu, rà soát Bộ Xây dựng nhận thấy lượng dân số quy đổi theo Đề án đánh giá khá lớn (lớn hơn 90% dân số thường trú), song chưa có thuyết minh tính toán và số liệu minh chứng cụ thể, ảnh hưởng lớn đến kết quả đánh giá Đề án. Do đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 424/CV-PTĐT ngày 24/8/2018 gửi UBND tỉnh Sơn La về việc đề nghị thuyết minh làm rõ số liệu dân số thành phố Sơn La trong Đề án.

UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản số 744/BC-UBND ngày 15/12/2018, vệ việc báo cáo bổ sung, hoàn thiện nội dung đề án đề nghị công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La.

Đến nay, Bộ Xây dựng đang khẩn trương tiếp tục thẩm định Đề án theo đúng quy định của pháp luật và sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 72/BXD-PTĐT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE