Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
3/1/19 11:02 AM

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 812/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị nhà nước, các cấp các ngành sớm bố trí, giải ngân kinh phí để hỗ trợ cho các đối tượng người có công để xây dựng, sửa chữa nhà ở , đồng thời nghiên cứu đơn giản, giảm bớt các thủ tục để hưởng chính sách này”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 368/BXD-QLN ngày 28/02/2019 xin được trả lời như sau

1. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng, trong giai đoạn 1 (2013-2016) cả nước đã thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 80.000 hộ người có công với kinh phí cấp từ ngân sách Trung ương là 2.516 tỷ đồng (trong đó tỉnh Thái Bình có 2.450 hộ, gồm 1.715 hộ xây mới và 735 hộ sửa chữa với kinh phí cấp từ ngân sách Trung ương là 224,838 tỷ đồng). Bộ Tài chính đã cấp đủ số kinh phí này cho 63 địa phương để thực hiện hỗ trợ cho cho tất cả các hộ thuộc giai đoạn 1 nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương sơ kết việc thực hiện giai đoạn 1 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Trên cơ sở sơ kết, ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Theo đó, Chính phủ đã phê duyệt số lượng hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2 của 63 địa phương là 313.707 hộ với kinh phí cần cấp từ ngân sách Trung ương khoảng 8.140 tỷ đồng (trong đó tỉnh Thái Bình có 23.380 hộ, gồm 14.112 hộ xây mới và 9.268 hộ sửa chữa với kinh phí cấp từ ngân sách Trung ương là 712,348 tỷ đồng). Tháng 01/2018, Bộ Tài chính đã cấp đủ khoảng 8.140 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ.

Theo Nghị quyết số 63/NQ-CP, đối với số hộ phát sinh ngoài Đề án đã được các địa phương phê duyệt và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến thời điểm 31/5/2017 thì các địa phương tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ do các địa phương có trách nhiệm chủ động bố trí từ ngân sách hàng năm của địa phương và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ các tổ chức, cá nhân, đoàn thể.

2. Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát và thanh, quyết toán vốn hỗ trợ nhà ở. Theo đó, các quy định đặt ra nhằm đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng tránh các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi, không làm thất thoát nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; tránh các trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu kiện đảm bảo sự công bằng cho các đối tượng người có công được hưởng chính sách.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 368/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE