Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị cử tri thành phố Đà Nẵng gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV
3/13/19 10:05 AM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo mục 2, văn bản số 1231/VPCP-QHĐP ngày 25/02/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Trung ương cần có quy định cụ thể về diện tích đất để an táng các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chỉnh phủ khi qua đời, để tránh việc tạo dư luận không tốt trong nhân dân”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 479/BXD-QHKT ngày 12/3/2019 xin trả lời như sau:

Đối với việc an táng các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước khi từ trần được quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về Tổ chức lễ tang Cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, quy định chung về nguyên tắc tổ chức lễ tang là: “Việc tổ chức lễ tang đối với người từ trần phải trang trọng, văn minh, kế thừa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tiết kiệm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, của từng vùng; hạn chế, từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí. Khuyến khích tổ chức an táng theo các hình thức hỏa táng, điện táng, an táng tại quê hương”.

Theo quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012, các đồng chí nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước khi từ trần sẽ được tổ chức an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội (đối với các trường hợp ở khu vực phía Bắc), tại nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh (đối với các trường hợp ở phía Nam) và an táng tại quê nhà theo nguyện vọng của gia đình.

Do Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội đã hết diện tích sử dụng, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với Thành phố Hà Nội và các bộ ngành liên quan nghiên cứu lập quy hoạch và phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang Yên Trung tại huyện Thạch Thất, Thủ đô Hà Nội để bố trí an táng cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nưởc, các anh hùng lực luợng vũ trang, danh nhân văn hóa khi từ trần. Đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 589/QĐ-TTg ngày 03/5/2017 đã định hướng sử dụng các hình thức và diện tích khuôn viên mộ theo quy định chung của Nhà nước và sử dụng đất tiết kiệm.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 479/BXD-QHKT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE