Tin chi tiết
 
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng lần 3, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/29/17 9:32 AM

Ngày 28/12/2017, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần 3 (mở rộng), khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Vũ Ngọc Chính, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng Diệp Thị Thu Huyền và chủ tịch Công đoàn các cơ sở trực thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng.

Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Vũ Ngọc Chính phát biểu tại Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết của các công đoàn các cấp đề ra, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước ở Cơ quan Bộ Xây dựng.

Phát huy vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công nhân viên chức lao động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp triển khai và thực hiện cơ chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức ký kết Thỏa ước lao động tập thể, đối thoại với người lao động, giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, kiến nghị của người lao động.

Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã chủ động phát động và tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể như: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm ngành Xây dựng”; “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc cho công nhân viên chức ngành Xây dựng”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống các tệ nạn xã hội”; “Xanh - sạch - đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”…

Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng cũng tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2017 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2018) với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững” tới các đơn vị trong toàn Ngành.

Tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Vũ Ngọc Chính ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã đạt được trong thời gian qua.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Vũ Ngọc Chính đề nghị Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng thời gian tới cần tập trung: Đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả thực tiễn các phong trào thi đua lao động sản xuất cũng như tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng ở đơn vị, chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức, tổ chức tốt đối thoại với người lao động tại cơ quan, đẩy mạnh công tác nữ công cũng như chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng lần 3, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa VIII, đồng thời bầu danh sách gồm 7 đồng chí đi dự.

Hội nghị cũng tiến hành tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam, hầu hết các đại biểu dự Hội nghị nhất trí với những nội dung cơ bản của Dự thảo, đồng thời góp ý Dự thảo cần biểu dương những đơn vị điển hình trong việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, như: Chi trả kịp thời, đầy đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động...


Toàn cảnh Hội nghị


Đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các đại biểu đều nhất trí với bố cục Dự thảo và đồng ý chuyển phần “Các đặc điểm cơ bản của Huy hiệu Công đoàn Việt Nam” từ Điều 8 của Điều lệ vào phần “Lời nói đầu” của Dự thảo sửa đổi. Ngoài ra, các đại biểu cũng đưa ra nhiều góp ý liên quan các nội dung: Đối tượng kết nạp đoàn viên; quyền và nhiệm vụ của đoàn viên; cán bộ công đoàn; nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn; đại hội công đoàn các cấp; về Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn các cấp; về tổ chức và hoạt động nữ công…

Năm 2018 là năm có nhiều sự kiện trọng đại và ý nghĩa của ngành Xây dựng như: Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng; Đại hội VIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Đại hội VII Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ lớn khác của đất nước, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng sẽ tập trung thực hiện các nội dung chính, như sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như nghị quyết của các cấp công đoàn; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 04/CT-BXD ngày 20/9/2017 của Bộ Xây dựng về “Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2017 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng”; tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cơ sở thực hiện tốt 4 chương trình và 11 chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã ban hành, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Xây dựng Việt Nam; chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức, Hội nghị người lao động cũng như tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và kiện toàn nhân sự Ban chấp hành công đoàn theo quy định…

Hưởng ứng chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tại Hội nghị, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã phổ biến Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam, dành cho người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ với chính sách ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên công đoàn và người lao động.


Trần Đình HàLIÊN KẾT WEBSITE