Tin chi tiết
 
Báo cáo tình hình công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018
8/10/18 3:00 PM

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/09/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Bộ Xây dựng tổng hợp.

 Nội dung chi tiết xem file đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1857-BXD-KHTC_27072018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE