Tin chi tiết
 
Cơ quan Bộ Xây dựng và các Tổng Công ty thuộc Bộ Xây dựng ủng hộ tại Chương trình “Cả nước chung tay Vì người nghèo” năm 2018
10/25/18 3:08 PM

Hưởng ứng chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018 (17/10 - 18/10) của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cơ quan Bộ Xây dựng, Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và Đô thị - HUD, Tổng Công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam - VICEM, Tổng Công ty Sông Đà - CTCP đã ủng hộ tổng số 500 triệu đồng (Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng 100 triệu đồng, Tổng Công ty HUD 200 triệu đồng, Tổng Công ty VICEM 100 triệu đồng, Tổng Công ty Sông Đà 100 triệu đồng) ủng hộ tại Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay Vì người nghèo” năm 2018.

Cũng trong dịp này, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở vận động toàn thể cán bộ CNVCLĐ trong đơn vị thể hiện tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm đối với người nghèo tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018 mỗi người 01 ngày lương.


Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựngLIÊN KẾT WEBSITE