Tin chi tiết
 
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị (QCVN 08:2018/BXD)
8/15/18 10:07 AM

Để hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị (QCVN 08:2018/BXD).

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng - Số 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 15/10/2018.

Toàn văn Dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.


Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường.


Tài liệu đính kèm bài viết
(QCVN 08-2018 BXD 15-08-2018.docx) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE