Tin chi tiết
 
Viện Kinh tế xây dựng tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2022
11/26/18 9:03 AM

Ngày 23/11/2018, Công đoàn Viện Kinh tế xây dựng đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Diệp Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng; đồng chí Lê Văn Cư, Bí thư Đảng Ủy, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, các đồng chí Phó Viện trưởng và toàn thể đoàn viên công đoàn Viện Kinh tế xây dựng.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị, sự chỉ đạo của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Công đoàn Viện Kinh tế Xây dựng đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Viện Kinh tế xây dựng và Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đề ra.

Công đoàn Viện Kinh tế xây dựng luôn tích cực triển khai, phối hợp thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn chuyên môn và các phong trào của đơn vị.Đồng thời công đoàn Viện tham gia tích cực vào việc xây dựng và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Với vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn Viện đã tham gia tích cực xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ của đơn vị. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động cũng được quan tâm đúng mức. Hàng năm, công đoàn tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong việc xét thi đua khen thưởng, đánh giá cán bộ, tham mưu trong việc sử dụng các Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp... để tăng thu nhập cho cán bộ, đoàn viên yên tâm nghiên cứu, công tác. Hiện nay, thu nhập bình quân của CBCNVCLĐ là 7 triệu đồng/người/tháng và hỗ trợ ăn trưa mức 1 triệu đồng/người/tháng; công đoàn Viện thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên mỗi khi gia đình đoàn viên công đoàn có người ốm đau, bệnh tật và đề nghị chính quyền xem xét trợ cấp đột xuất. Hàng năm, được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo, Công đoàn Viện đã tổ chức cho CBCNVCLĐ tham gia sinh hoạt chính trị tại một số tỉnh trên mọi miền Tổ quốc; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ viên chức công tác đạt hiệu quả cao. Các hoạt động từ thiện, nhân đạo và xã hội được Công đoàn Viện Kinh tế xây dựng triển khai thực hiện tích cực, vận động được đông đảo đoàn viên công đoàn hưởng ứng tham gia các đợt quyên góp, ủng hộ trong và ngoài Viện.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục được chú trọng góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH đất nước, đáp ứng được nhiệm vụ công tác chuyên môn, thực hiện các chức năng nghiên cứu chiến lược và cơ chế, chính sách về kinh tế và thị trường trong hoạt động đầu tư xây dựng; nghiên cứu khoa học, thông tin, đào tạo, hợp tác quốc tể và thực hiện các hoạt động tư vấn về kinh tế và thị trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Công tác tổ chức, đào tạo cán bộ, tập huấn và phát triển Đảng là hoạt động thường xuyên của Viện Kinh tế xây dựng, nhiệm kỳ qua đã giới thiệu để các cấp ủy đảng xem xét, kết nạp được 28 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Công đoàn Viện thường xuyên duy trì và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tổ chức giao lưu trong nội bộ Viện và với các đơn vị bên ngoài.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Lê Văn Cư, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trước những điều kiện kinh tế của đất nước, của Ngành, Ban Chấp hành Công đoàn đã tập trung vào công tác chuyên môn cũng như các phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng nội quy, các quy chế, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ CNVC và người lao động. Định hướng về những nhiệm vụ của Công đoàn trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh:“Công đoàn với vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, ngoài các quyền lợi khác người lao động được hưởng thì quyền được làm việc và quyền có việc làm cũng là một trong những quyền cơ bản mà mỗi người chúng ta đều phải được bảo vệ. Trong xu thế khi đất nước ngày càng tham gia sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ thì đó cũng tạo ra nhiều cơ hội để Viện kinh tế xây dựng phát triển lên một tầm cao mới. Để cùng tập thể Viện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới, Công đoàn tập trung mạnh mẽ vào những giải pháp chủ yếu sau: Phải đặt ra những mục tiêu cụ thể, phối hợp và tổ chức thực hiện tốt các Quy chế nội bộ; phối hợp với cácđơn vị chuyên môn tham gia thảo luận các vấn đề liên quan đến quyền lợi củangười lao động và các vấn đề về an sinh xã hội. Sự thống nhất và đoàn kết luôn là sức mạnh mà tổ chức công đoàn tổng hợp được từ mỗi người lao động của mình, đối với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, điều này là rất cần thiết”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Diệp Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đánh giá cao hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn Viện Kinh tế xây dựng nhiệm kỳ vừa qua. Trong 05 năm qua, công đoàn Viện Kinh tế xây dựng đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; bảo đảm công ăn việc làm, thu nhập và đời sống cho CBVCLĐ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện và nhiều hoạt động khác. Với những kết quả và thành tích đạt được, Công đoàn Viện đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tặng thưởng Cờ Thi đua và nhiều Bằng khen, Giấy khen... cho nhiều tập thể và cá nhân. Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Công đoàn Viện Kinh tế cần phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sánh của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chế độ, chính sách mới của tổ chức công đoàn; tiếp tục thực hiện tốt 10 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Cơ quan Bộ và Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam; gắn hoạt động công đoàn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; gắn việc đổi mới hoạt động công đoàn với việc đổi mới công tác chuyên môn; Phối hợp tốt với chính quyền chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVCLĐ; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao... thiết thực lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Sau buổi làm việc, Đại hội bầu 07 đồng chí vào BCH Công đoàn Viện Kinh tế xây dựng khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh được Đoàn Chủ tịch chỉ định là triệu tập viên kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành công đoàn Viện Kinh tế xây dựng.


Lưu Thị Huế - Văn phòng Công đoàn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE