Tin hoạt động
 
Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Xây dựng
6/10/16 9:15 AM

Ngày 9/6/2016, Đoàn Công tác của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Dương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Xây dựng. 

Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thứ trưởng Lê Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, thực hiện Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối có cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Xây dựng về tình hình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối, Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Xây dựng; Các vấn đề về xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng; Các kết quả của việc bố trí, sắp xếp cán bộ chuyên trách công tác Đảng theo Quy định 215 của Ban Bí thư.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, đồng chí Lê Văn Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng đã trình bày Báo cáo của Đảng ủy Bộ Xây dựng.Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo Báo cáo, ngay sau Đại hội, Đảng ủy Bộ Xây dựng khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Đảng, phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban chấp hành; ban hành: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình Công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình công tác của Đảng bộ Bộ Xây dựng năm 2016.

Đảng ủy Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động của Ngành Xây dựng cho 180 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; sao gửi các cấp ủy trực thuộc Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức Hội nghị quán triệt và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch số 03-KH/DUK của Đảng ủy Khối. Tính đến thời điểm báo cáo đã có 10 tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Đảng ủy và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chế số 01-QC/BCSĐ-ĐU về mối quan hệ công tác giữa Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ. Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng trong việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ban Cán sự Đảng đã kịp thời thông báo với Đảng ủy Bộ những chủ trương, quyết định có liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan Bộ để Đảng ủy tham gia góp ý kiến. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tham gia với Ban Cán sự Đảng trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ là đảng viên của Đảng bộ. Đảng ủy Bộ xin ý kiến Ban Cán sự Đảng về chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng của Đảng bộ Bộ Xây dựng và dự kiến nhân sự cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ là cán bộ thuộc diện Ban Cán sự Đảng quản lý…

Đảng ủy Bộ đã xây dựng Dự thảo Đề án thành lập Văn phòng Đảng – Đoàn thể theo Quy định số 215-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Quang Dương hoan nghênh Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng đã rất trách nhiệm và nghiêm túc trong việc chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan cũng như tổ chức buổi làm việc với đông đủ thành phần, điều này thể hiện sự quan tâm của đồng chí Bí thư Đảng ủy và Đảng ủy Bộ trong công tác Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương cũng ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy Bộ Xây dựng trong việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức, chủ động và khẩn trương xây dựng các quy chế hoạt động, chương trình công tác, lãnh đạo Đảng bộ hoạt động thông suốt, các chương trình kế hoạch của Đảng ủy Bộ Xây dựng được ban hành khá đầy đủ; Đảng ủy Bộ Xây dựng đã triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp theo đúng lộ trình và kế hoạch; các chương trình hành động được ban hành đã bám sát các nhiệm vụ chính trị và được triển khai bài bản. Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Cán sự Đảng được ban hành phù hợp với quy định của Trung ương…

Đồng chí Nguyễn Quang Dương cũng lưu ý Đảng ủy Bộ Xây dựng cần luôn quan tâm đến công tác Đảng, trong đó có việc bồi dưỡng, tập huấn cán bộ lãnh đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; tăng cường hơn nữa việc quản lý đảng viên, đánh giá đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ quan điểm, chủ trương của Đảng trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách pháp luật; xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đồng thời coi trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và các tổ chức Đảng.

Trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc các cơ sở Đảng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, triển khai hiệu quả các chương trình hành động nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng Đảng.


Minh Tuấn
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE