Tin hoạt động
 
Đại hội Công đoàn Vụ Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2018 - 2023
10/16/18 4:04 PM

Ngày 15/10/2018, Công đoàn Vụ Kế hoạch tài chính tổ chức Đại hội công đoàn, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Thị Thu Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng; đồng chí Đặng Văn Long - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, các đồng chí Lãnh đạo Vụ và cán bộ đoàn viên Công đoàn Vụ Kế hoạch tài chính tham dự.

Theo báo cáo tại Đại hội, Công đoàn Vụ Kế hoạch tài chính không ngừng phấn đấu tham gia và tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, vận động, tuyên truyền CBCNVCLĐ thực hiện các chương trình hoạt động của BCH đã đề ra. Bên cạnh đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động, đoàn viên công đoàn được thực hiện nghiêm túc…Nhằm nâng cao hơn nữa những thành tích đã đạt được, cũng như khắc phục những hạn chế, khó khăn vẫn còn tồn tại, Ban Chấp hành cũng nêu ra phương hướng hoạt động cụ thể, cũng như các chỉ tiêu phấn đấu và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ CBCNVCLĐ, đoàn viên công đoàn vững mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ…

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Đặng Văn Long, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Công đoàn Vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 vừa qua. Định hướng về những nhiệm vụ của Công đoàn trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy cũng như Lãnh đạo Vụ Kế hoạch tài chính luôn quan tâm, tạo điều kiện để Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo đời sống và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng chí Vụ trưởng mong rằng, Công đoàn Vụ Kế hoạch tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để xây dựng và triển khai đa dạng các hoạt động công đoàn, kịp thời động viên, khích lệ đoàn viên công đoàn, nâng cao hiệu quả công tác. Đặc biệt, cần phải gắn kết các hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chuyên môn và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Thị Thu Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đánh giá cao hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn Vụ Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ vừa qua. 05 năm qua, công đoàn Vụ đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Vụ Kế hoạch tài chính; tổ chức tốt các phong trào thi đua, phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện và nhiều hoạt động khác. Với những kết quả và thành tích đạt được, Công đoàn Vụ Kế hoạch tài chính đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen,... và cá nhân cũng được trao tặng các phần thưởng và danh hiệu cao quý. Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Công đoàn Vụ Kế hoạch tài chính cần phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sánh của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chế độ, chính sách mới về công tác công đoàn, phối hợp với chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVCLĐ; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao... thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 03 đồng chí có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết vào BCH Công đoàn Vụ Kế hoạch tài chính, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Lê Đông Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính được Đoàn Chủ tịch chỉ định là triệu tập viên kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn và triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất cùng ngày.


Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE