Tin hoạt động
 
Đào tạo nâng cao năng lực hành nghề xây dựng cho các chuyên gia Cu ba tại Việt Nam
10/23/18 1:46 PM

Triển khai biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng đã ký giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Xây dựng Cu ba tháng 3 năm 2018, với mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là hợp tác đào tạo, ngày 22/10/2018, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã phối hợpvới công ty DINVAI Construcciones khai giảng Khóa đào tạo nâng cao năng lực hành nghề xây dựng cho các chuyên gia Cu ba tại Việt Nam. Đây là chương trình đào tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hỗ trợ các doanh ngiệp Cu ba hoạt động thuận lợi tại Việt Nam,  khẳng định quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam - Cu ba.

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Phạm Văn Bộ - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị khẳng định: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã làm việc cụ thể và khảo sát, nghiên cứu hoạt động của doanh nghiệp Cu ba tại Việt Nam nói chung và Công ty DINVAI Construcciones nói riêng. Trên cơ sở đó, Học viện tiến hành mời chuyên gia xây dựng chương  trình sát với yêu cầu doanh nghiệp, giúp cho các cán bộ, nhân viên doanh nghiệp Cu ba  nắm bắt được những văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam và có thể đáp ứng với thị trường xây dựng tại Việt Nam để từng bước phát triển bền vững.

Ông Rodobaldo Herrera - Giám đốc Công ty DINVAI Construcciones phát biểu tại Lễ khai giảng Khóa học

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng sẽ đào tạo, bồi dưỡng cho nâng cao năng lực hành nghề xây dựng cho các chuyên gia Cu ba tại Việt Nam với các chương trình sau:

- Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (học từ ngày 22/10- 26/10/2018);

- Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (học từ ngày 29/10 -30/10/2018);

- Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (học từ ngày 30/10- 3/11/2018).

Toàn cảnh khóa học

Các khóa bồi dưỡng đều được tổ chức tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, do các chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm chuyên môn cao trong và ngoài ngành Xây dựng trực tiếp giảng dạy.


Nguyên Hương


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE