Tin hoạt động
 
Nghiệm thu các Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn
5/29/19 4:05 PM

Ngày 28/5/2019, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức nghiệm thu 02 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, gồm: TCVN “Vật liệu chịu lửa không định hình - Phương pháp thử - phần 7: Thử nghiệm trên các sản phẩm được định hình trước; Phần 8: Xác định các tính chất bổ sung” và TCVN “Soát xét tiêu chuẩn TCVN 7569:2007 Xi măng Alumin”. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng TS. Nguyễn Quang Hiệp - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Trình bày tóm tắt Báo cáo thuyết minh dự thảo TCVN “Vật liệu chịu lửa không định hình - Phương pháp thử - phần 7: Thử nghiệm trên các sản phẩm được định hình trước; Phần 8: Xác định các tính chất bổ sung”, KS. Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở biên dịch từ tiêu chuẩn ISO, nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong hệ thống tiêu chuẩn về vật liệu chịu lửa không định hình, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn về thử nghiệm trên các sản phẩm được định hình trước tại Việt Nam. 

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp kiểm tra sản phẩm định hình trước khi xuất xưởng, áp dụng cho các sản phẩm bê tông sít đặc, cách nhiệt và vật liệu đầm theo TCVN 10685-1.

Đối với TCVN “Soát xét tiêu chuẩn TCVN 7569:2007 Xi măng Alumin”, KS. Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ sản xuất xi măng nên một số chỉ tiêu cơ lý hóa hoặc thành phần hóa của xi măng Alumin cũng có thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, TCVN 7659:2007 Xi măng Alumin được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn BG 201:2000, có tham khảo một số tiêu chuẩn khác. Nhưng hiện nay, tiêu chuẩn BG 201:2000 đã được soát xét thay thế bằng tiêu chuẩn BG 201:2015. Tiêu chuẩn mới này có thay đổi một số chỉ tiêu so với tiêu chuẩn cũ. Vì vậy, việc soát xét tiêu chuẩn TCVN 7659:2007 là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tế. Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng Alumin sử dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Theo KS. Nguyễn Thị Thu Hà, trong quá trình soát xét tiêu chuẩn TCVN 7569:2007, nhóm tác giả cũng nghiên cứu, tham khảo một số tiêu chuẩn của Ấn Độ có nội dung tương tự về xi măng Alumin, nhằm đảm bảo sự phù hợp cũng như hội nhập quốc tế của tiêu chuẩn Việt Nam. Nội dung của tiêu chuẩn gồm: Lời nói đầu; Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Quy định chung, Yêu cầu kỹ thuật; Phương pháp thử; Cách tiến hành; Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản; các phụ lục.

Nhằm nâng cao chất lượng dự thảo TCVN “Vật liệu chịu lửa không định hình - Phương pháp thử - phần 7: Thử nghiệm trên các sản phẩm được định hình trước; Phần 8: Xác định các tính chất bổ sung” và TCVN “Soát xét tiêu chuẩn TCVN 7569:2007 Xi măng Alumin”, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhận xét, đóng góp các ý kiến để nhóm tác giả nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, như: Sử dụng chính xác và thống nhất một số thuật ngữ; chú ý nâng cao chất lượng bản dịch; lược bỏ một số câu, đoạn không phù hợp, biên tập một số đánh máy

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Quang Hiệp đánh giá nhóm tác giả Viện Vật liệu xây dựng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện 02 tiêu chuẩn theo Hợp đồng đã ký, tham khảo nhiều nguồn tài liệu cần thiết. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Quang Hiệp đề nghị nhóm tác giả cần lưu ý xem xét lại chất lượng chuyển dịch một số đoạn của TCVN “Vật liệu chịu lửa không định hình - Phương pháp thử - phần 7: Thử nghiệm trên các sản phẩm được định hình trước; Phần 8: Xác định các tính chất bổ sung” cần đảm bảo bám sát bản gốc hơn. 

TS. Nguyễn Quang Hiệp cũng thống nhất với các ý kiến góp ý của chuyên gia phản biện và các thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm tác tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện các dự thảo TCVN nêu trên, sớm trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, gửi Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu các dự thảo TCVN với kết quả đều đạt loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE