Tin hoạt động
 
Nghiệm thu các Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam
6/12/19 2:30 PM

Ngày 11/6/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện 02 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, bao gồm: Dự thảo TCVN "Sơn và Vecni - Thuật ngữ và định nghĩa", mã số TC 11-17 và Dự thảo TCVN "Sơn sàn trong nhà", mã số TC 13-17.

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tại Hội đồng, KS. Vũ Thị Duyên - Chủ nhiệm dự án biên soạn Dự thảo “Sơn và Vecni - Thuật ngữ và định nghĩa” cho biết, tại Việt Nam đang có hơn 600 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài sản xuất và kinh doanh sơn. Theo “ Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn - mực in Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của Bộ Công thương, tổng công suất sơn các loại đạt 570 triệu lít/năm. Việc phát triển nhanh của ngành sơn đặt ra yêu cầu cần  có các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm…để giúp các nhà quản lý, nhà sản xuất và người tiêu dùng kiểm soát được chất lượng, thống nhất ngôn ngữ, từ chuyên ngành hay những vấn đề khác liên quan đến sơn. Do đó, việc soạn Dự thảo này mang tính cấp thiết và có ý nghĩa khoa học.

Dự thảo “Sơn và Vecni - Thuật ngữ và định nghĩa” hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn ISO 4618:2014 “Paints and Varnishes – Terms and Definitions”. Dự thảo bao gồm 02 mục và 01 phụ lục. Mục 1. Phạm vi áp dụng: định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực vật liệu phủ (sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni). Mục 2. Thuật ngữ và định nghĩa: trình bầy 285 thuật ngữ định nghĩa cho vật liệu sơn và vecni, gồm tất cả các vấn đề liên quan đến vật liệu sơn và vecni. Các thuật ngữ về: chất tạo màng, các loại sơn chức năng, lớp phủ, các phương pháp làm sạch và gia công màng sơn, các khuyết tật màng sơn, …các thuật ngữ liên quan đến tính năng của sơn, các phụ gia của sơn…

Theo báo cáo của Ths. Trịnh Thị Hằng, Dự thảo TCVN “Sơn sàn trong nhà” được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn Nhật Bản JIS K 5970-2003 “Interior floor coating”. Dự thảo tiêu chuẩn bao gồm 10 mục. Mục 1. Phạm vi áp dụng: cho sơn sàn trong nhà, không áp dụng cho các loại sơn phủ trên nền gỗ trong nhà. Mục 2. Tài liệu viện dẫn: Đưa ra danh mục 05 tiêu chuẩn quốc tế và 16 TCVN liên quan đến sơn và vecni, một số vật liệu xây dựng. Mục 3 và 4. Thuật ngữ và định nghĩa; Phân loại: đưa ra các thuật ngữ, định nghĩa và phân loại sơn thành 2 loại: lớp phủ ngoài và lớp phủ trong. Mục 5. Yêu cầu kỹ thuật: Trình bầy bảng yêu cầu kỹ thuật với 8 chỉ tiêu cùng với mức yêu cầu tương ứng. Mục 6. Mẫu đối chứng: với bảng quy định căn cứ theo phân loại sản phẩm. Mục 7. Phương pháp thử. Mục 8,9 và 10 đưa ra đánh giá kết quả, ghi nhãn và phần bảo quản và vận chuyển.

Tại cuộc họp, các ủy viên phản biện là PGS.TS Bạch Trọng Phúc (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) và PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thủy (Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) và các thành viên của Hội đồng đều nhất trí 02 Dự thảo TCVN: “Sơn và Vecni - Thuật ngữ và định nghĩa” và “Sơn sàn trong nhà” đã được xây dựng và hoàn thiện theo đúng bản đăng ký xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, việc biên soạn là cần thiết, có ý nghĩa thực tế cao. Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến để nhóm biên soạn hoàn thiện các dự thảo, bao gồm: chỉnh sửa một số lỗi về in ấn, chính tả, một số câu chữ biên soạn và nội dung quy định cần được nhóm nghiên cứu xem xét chỉnh sửa sao cho dễ sử dụng ở Việt Nam và đảm bảo tính kinh tế kỹ thuật, cần dịch sang tiếng Việt một số thuật ngữ, định nghĩa cho sát nghĩa hơn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS Nguyễn Quang Hiệp – Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng đối với 2 Dự thảo TCVN nói trên và  lưu ý nhóm biên soạn tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Xây dựng để gửi sang Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định và công bố.

Cả 02 dự thảo tiêu chuẩn TCVN đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua đều đạt loại Xuất sắc.


Ninh Hoàng Hạnh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE