Tin hoạt động
 
Nghiệm thu các Dự án sự nghiệp kinh tế do Vụ Pháp chế thực hiện
6/14/19 9:02 AM

Ngày 13/6/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu 02 Dự án sự nghiệp kinh tế do Vụ Pháp chế thực hiện, bao gồm: Dự án “Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng”; Dự án “Điều tra, khảo sát thực trạng thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng. Đề xuất xây dựng sổ tay hướng dẫn về quy trình triển khai dự án đầu tư xây dựng”. Chủ tịch Hội đồng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng) Đặng Văn Long chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng) Tống Thị Hạnh cho biết, Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư đã có sự điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, đồng thời, qua triển khai thực hiện trên thực tế và phản ánh của một số tổ chức, cá nhân liên quan thì một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực của Bộ Xây dựng còn thiếu cụ thể, chưa rõ ràng dẫn đến cách hiểu và vận dụng khác nhau, một số quy định còn phức tạp cần phải được đơn giản hóa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy việc điều tra, khảo sát tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng là hết sức cần thiết. 

Dự án “Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng” đã thực hiện công tác  điều tra, khảo sát thu thập thông tin, số liệu về tình hình triển khai thực hiện các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong phạm vi cả nước thông qua một số hình thức: xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát; khảo sát thực tế tại một số địa phương; tổ chức cuộc họp, hội nghị…với các đối tượng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại các đơn vị như: Các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; một số Hội, Hiệp hội chuyên ngành xây dựng; các cá nhân là kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, giám đốc ban quản lý dự án, kiểm định viên, giám định viên tư pháp về xây dựng, …tại một số tổng công ty, công ty xây dựng và tư vấn xây dựng, ban quản lý dự án…và một số cán bộ, công chức làm việc tại các cục, vụ, viện trực thuộc Bộ Xây dựng. 

Bà Tống Thị Hạnh cho biết, trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng thì không có văn bản nào quy định rõ, đầy đủ thủ tục nào được thực hiện trước, thủ tục nào được thực hiện sau. Việc này gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Do đó, nghiên cứu, rà soát và đề xuất sửa đổi để xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư xây dựng đồng thời qua xây dựng sổ tay hướng dẫn quy trình phù hợp, đúng pháp luật để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuận tiện trong việc tiếp cận và thực hiện pháp luật là cần thiết và hữu ích.

Dự án “Điều tra, khảo sát thực trạng thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng. Đề xuất xây dựng sổ tay hướng dẫn về quy trình triển khai dự án đầu tư xây dựng” được nhóm tác giả thực hiện bằng phương pháp thu thập và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục liên quan đến quy trình triển khai dự án đầu tư xây dựng. Đồng thời, khảo sát, đánh giá thực trạng việc triển khai các thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng; tiến hành phân tích, đánh giá và chỉ ra những quy định còn chồng chéo, chưa rõ ràng, đề xuất sửa đổi đối với những quy định này nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và xây dựng các nội dung hướng dẫn về quy trình, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng. 

Theo các báo cáo phản biện của ông Ngô Lâm - Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và ông Bùi Văn Dưỡng - Phó Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng cùng ý kiến các ủy viên hội đồng đều thống nhất thông qua hai nhiệm vụ do Vụ Pháp chế thực hiện; đánh giá Dự án được thực hiện công phu, nghiêm túc, mang tính thực tiễn cao. Đây là hai nhiệm vụ rất khó, rộng và phức tạp, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nghiêm túc, rà soát khá kỹ các quy định, có đánh giá và đề xuất định hướng sửa đổi đối với nhiều quy định quan trọng trong các luật. Về cơ bản, Dự án đã đáp ứng nhiệm vụ đặt ra về nội dung và khối lượng công việc thực hiện.

Bên cạnh đó, hội đồng cũng đóng góp ý kiến đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung làm rõ thêm một số nội dung như: Cần xem xét đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật để làm gọn quy trình thủ tục đầu tư xây dựng bởi thực tế cách thức tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hiện nay còn phức tạp và mất rất nhiều thời gian; đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng theo hướng giao Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về quản lý an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng; đề xuất nâng mức độ xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng vì mức xử lý vi phạm hành chính trong vấn đề này hiện tại còn thấp, chưa đủ sức răn đe; cần nêu rõ Sổ tay hướng dẫn dành cho những chủ thể, đối tượng nào, sử dụng nguồn vốn lấy từ đâu, có áp dụng với mọi dự án hay không?...Ngoài ra, một số  góp ý của hội đồng với nhóm nghiên cứu về mặt hình thức văn bản, bố cục, sắp xếp, trình bày báo cáo tổng hợp nhằm tăng tính khoa học và thuận tiện cho người đọc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Đặng Văn Long đề nghị Vụ Pháp chế tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo dự án./.


Ninh Hoàng Hạnh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE