Tin tổng hợp
 
Ngành Xây dựng Hải Dương: 50 năm phát triển, trưởng thành
7/15/09 12:00 AM

Đẩy mạnh quy hoạch đô thị - nông thôn.

Thành lập từ năm 1959, đến nay ngành Xây dựng Hải Dương tròn 50 năm. Ngành đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, luôn giữ vai trò của một ngành kinh tế mũi nhọn và có những đóng góp to lớn trong xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng phát triển đất nước.

Trong 50 năm ấy, có những thời kỳ, ngành Xây dựng Hải Dương phát triển lên trên 10.000 người và tham gia vào mọi lĩnh vực sản xuất gạch, ngói đất nung, vôi, xi măng, xây lắp hàng trăm công trình nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa, phúc lợi…

Sau năm 2006, ngành Xây dựng Hải Dương chuyển đổi mô hình hoạt động mới. 100% DN trực thuộc Sở trước đó cổ phần hóa. Từ đây, Sở tập trung vào các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định quản lý xây dựng trên địa bản, hướng dẫn các chế độ chính sách về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước, của tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư.

Trong công tác quản lý quy hoạch kiến trúc và công trình hạ tầng đô thị, Sở đã cơ bản thực hiện công tác quản lý quy hoạch các đô thị, khu – cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Sở đã hoàn thành quy hoạch mạng lưới đô thị trong toàn tỉnh bao gồm 1 TP, một thị xã (dự kiến), 16 thị trấn, 40 thị tứ. Sở cũng đã xây dựng và đang triển khai đề án quy hoạch phát triển nông thôn mới đến năm 2010; lập quy hoạch 8 KCN, 36 cụm công nghiệp; lập quy hoạch chung và chi tiết TP Hải Duơng; nâng cấp TP Hải Dương lên đô thị loại II và đang triển khai lập đề án quy hoạch thành lập thị xã Chí Linh. Bên cạnh đó, Sở cũng đã lập quy hoạch hệ thống cấp nước sạch đô thị cho TP Hải Dương và các KCN, quy hoạch hệ thống thoát nước và giao thông đô thị, các khu đô thị và dân cư mới…

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hải Dương còn chủ trì thẩm định các hồ sơ thiết kế, dự toán, các đồ án quy hoạch; thực hiện công tác cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép thầu xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hũu nhà và công trình; lập thiết kế mẫu nhà ở, trường học, trạm xá, nhà trẻ, trụ sở chính quyền xã, phường, nhà văn hóa thôn và khu dân cư…

Trong công tác quản lý sản xuất VLXD, Sở tổ chức và thực hiện tốt việc lập và quản lý quy hoạch sản xuất VLXD trong toàn tỉnh đến năm 2020; tiến hành lập quy hoạch điều chỉnh bổ sung sản xuất VLXD đến năm 2020; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện đổi mới công nghệ sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và chống ô nhiễm môi trường.


Gần 50 KCN, cụm công nghiệp được quy hoạch đón các nhà đầu tư.

Trong công tác quản lý chất lượng, Sở từng bước thiết lập hệ thống quản lý chất lượng từ ngành đến cơ sở, thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ các quy trình kỹ thuật, nhất là các công trình lớn, quan trọng, đòi hỏi mỹ thuật, kỹ thuật cao.

Những năm qua, ngành Xây dựng Hải Dương đã phát huy khả năng sẵn có để xây dựng nhiều công trình to đẹp và có chất lượng tốt, tiêu biểu như Nhà thi đấu Hải Dương, nhà làm việc của Thành ủy Hải Duơng, nhà tưởng niệm nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, đền thờ Nguyễn Trãi, Chu Văn An, tượng đài Trần Hưng Đạo, Văn miếu Mạo Điền, trụ sở làm việc của Huyện ủy, UBND các huyện, cơ quan tỉnh và trung ương, hệ thống các công trình văn hóa giao dục…

Trong công tác nghiên cứu ứng dụng triển khai các đề tài khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Sở cũng thường xuyên quan tâm. Tính từ năm 1991 đến nay, đã có trên 600 sáng kiến có giá trị làm lợi cả chục tỷ đồng, 41 đề tài cấp tỉnh, 2 đề tài cấp Bộ, nghiên cứu thiết kế 24 mẫu nhà ở, công sở, trường học trong đó có 15 mẫu đưa vào sử dụng.

Cũng trong 50 năm qua, Sở Xây dựng Hải Dương đã quan tâm, chăm lo đến công tác bồ dưỡng đào tạo cán bộ (riêng trường Xây dựng thuộc ngành đã tổ chức đào tạo được 141 kỹ sư, 563 cán bộ trung cấp, trên 5.600 công nhân kỹ thuật), đưa hơn 1.600 người đi hợp tác lao động nước ngoài. Cán bộ công nhân viên chức của ngành đã nỗ lực và lập nhiều thành tích trong các phong trào thi đua lao động sản xuất thiết thực…

Với những đóng góp cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của quê hương, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành xây dựng Hải Dương đã được tặng thưởng các danh hiệu cao quý như 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 5 Huân chương Lao động hạng Nhì, 14 Huân chương Lao động hạng Ba…

Đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế khu vực và thế giới, ngành Xây dựng Hải Dương đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Với kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của 50 xây dựng và trưởng thành, với tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong công tác, với ý chí công hiến, nghị lực, trí tuệ và tài năng của mình, đội ngũ CNVC-LĐ ngành Xây dựng Hải Dương luôn vững buớc đi lên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Nguyễn Tiến Hóa 
Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE