Tin địa phương
 
Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu về cấp nước sạch năm 2019
3/15/19 1:58 PM

Sở Xây dựng vừa ban hành Công văn số 1878/SXD-HT về thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 01/3/2019 của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cấp nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố trong năm 2019.

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về nước sạch năm 2019 trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố và đề nghị các nhà đầu tư, các công ty cấp nước: Xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể và tổ chức thực hiện các Dự án gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/3/2019 để giám sát, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai thực hiện các Dự án phát triển nguồn, mạng cấp nước đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư; Phối hợp UBND các huyện, xã tuyên truyền, vận động người dân đấu nối sử dụng nước sạch.

Nghiên cứu, lắp đặt đồng hồ đo nước cấp C với độ chính xác cao, chống gian lận, giảm thất thoát thất thu nước sạch, có khả năng kết nối mạng không dây ứng dụng công nghệ 4.0 về quản lý khách hàng; xây dựng phương án quản lý, thu tiền nước không sử dụng tiền mặt.

Cập nhật tiêu chuẩn cấp nước sạch do Bộ Y tế ban hành để điều chỉnh, bổ sung công nghệ cho phù hợp; xây dựng kế hoạch sản xuất cấp nước, kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng cấp nước, kế hoạch triển khai thay thế đường ống đã xuống cấp, đảm bảo yêu cầu chất lượng nước của Bộ Y tế.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE