Tin địa phương
 
Tăng cường công tác quản lý quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6/19/19 8:12 AM

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy các nhà đầu tư đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh và đồng bộ kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy hoạch được duyệt; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các khu công nghiệp chưa hoàn chỉnh việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch và tiến độ đã được phê duyệt; sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch được duyệt; đầu tư hoàn thành các hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Đề nghị các nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khi lập quy hoạch, cần bố trí quỹ đất xây dựng và triển khai phương án đầu tư nhà ở công nhân, công trình văn hóa, xã hội trong khu công nghiệp theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng trong quá trình thẩm định và trình phê duyệt, điều chỉnh các Đồ án quy hoạch, cần kiến nghị và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc ưu tiên quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp để đầu tư xây dựng các dự án nhà ở công nhân, công trình văn hóa, xã hội để phục vụ công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và các quy định của pháp luật hiện hành.


Theo Quangngai.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE