Đào tạo về bất động sản
 

Các tổ chức, cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trực tuyến toàn quốc đề nghị truy cập tại website: http://ccbds.xaydung.gov.vn.

 

Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định:

 

Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại file đính kèm.

 

Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định:

 

Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định:

LIÊN KẾT WEBSITE