Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 18/2019
10/2/19 3:47 PM

Văn bản các cơ quan trung ương

- Chính phủ ban hành chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
 

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh Hà Nam  ban hành Quyết định quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu Đề tài sử dụng tro bay và bùn đỏ làm chất kết dính Geopolyme

- Bộ Xây dựng sửa đổi Quy chuẩn 06:2019 về an toàn cháy cho nhà và công trình

- Nghiệm thu Đề tài " Nghiên cứu rà soát, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các công tác xây dựng sử dụng vật liệu xây và cấu kiện không nung cho công trình”

- Nghiệm thu đề tài khoa học do Viện Kinh tế xây dựng chủ trì thực hiện

- Kinh nghiêm nền tảng của Vương quốc Anh trong ứng dụng BIM vào lĩnh vực xây dựng

- In 3D trong thực tiễn xây dựng hiện đại

Thông tin


- Kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cuba thành công tốt đẹp

- Dấu ấn 30 năm Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị Bộ Xây dựng

- Hơn 10.000 cán bộ quản lý đô thị các cấp được đào tạo thông qua Đề án 1961

- Cuộc thi Kiến trúc Xanh sinh viên 2019

- Kiến trúc Ả Rập truyền thống trong những tòa nhà hiệu quả năng lượng hiện đại

- Mô hình phân loại rác thải - Kinh nghiệm từ khu vực Mật Vân, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(an pham so 18 - 2019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE