Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 20/2019
10/31/19 2:59 PM

Văn bản các cơ quan trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Bến Tre ban hành quy định về quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh Phú Thọ phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cho UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất gạch không nung với quy mô nhỏ sử dụng nguyên liệu tại chỗ cho một số địa phương"

- Hội thảo tham vấn Kết quả xây dựng Đường Tiêu thụ năng lượng đặc trưng và Định mức năng lượng trong công trình thương mại tại Việt Nam

- Con đường phát triển BIM tại châu Âu

- 10 công trình xanh tiêu biểu trên thế giới

- Phân tích đặc trưng quản lý kỹ thuật trong hệ thống xây dựng chất lượng cao SSGF tại Trung Quốc

Thông tin

- Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Nâng cao chất lượng, thương hiệu Tạp chí Xây dựng và Đô thị trong bối cảnh hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0

- Khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại IV

- Hội nghị Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050

- Nam Định - Lá cờ đầu toàn quốc về xây dựng nông thôn mới

- Trung Quốc: Phát triển mô hình PPP chất lượng cao đòi hỏi cần xây dựng môi trường chữ tín

- Những khu vườn theo phương thẳng đứng

-  Bộ công cụ cứng và mềm trong các dự án văn hóa - giáo dục nhằm biến đổi kiến trúc môi trường đô thị

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(an pham so 20 - 2019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE