Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng sổ tay quản trị đô thị phù hợp với các đô thị Việt Nam hiện nay”
3/22/19 2:55 PM

Ngày 22/3/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng sổ tay quản trị đô thị phù hợp với các đô thị Việt Nam hiện nay” do nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) thực hiện. Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. 

Toàn cảnh cuộc nghiệm thu

Theo Chủ nhiệm đề tài, TS. Phạm Văn Bộ - việc nghiên cứu, biên soạn sổ tay quản trị đô thị là cần thiết, nhằm xây dựng tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, nhà nghiên cứu về đô thị trong quá trình tham mưu, hoạch định chính sách quản lý nhà nước về quản trị đô thị.

Nhóm đề tài đã tiến hành thu thập, tổng hợp, phân tích các tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến quản trị đô thị cũng như khảo sát thực tế tình hình quản trị các đô thị ở Việt Nam, đánh giá mô hình quản trị đô thị của các nước trên thế giới, để đúc rút những kinh nghiệm có thể áp dụng vào Việt Nam.

Nhằm giúp nhóm nghiên cứu hoàn thiện Báo cáo đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã phát biểu góp ý về nội dung, sự khác nhau giữa quản trị và quản lý đô thị, những điểm chưa hợp lý trong bố cục Báo cáo, đề nghị nhóm tác giả tiếp thu, chỉnh sửa.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Trần Quốc Thái ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của nhóm nghiên cứu thuộc Học viện AMC trong quá trình thực hiện đề tài, đồng thời đánh giá, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ những yêu cầu theo nội dung Hợp đồng đã ký, thu thập đa dạng nguồn thông tin, đưa ra khái niệm về quản trị đô thị và xây dựng sổ tay đạt chất lượng.

Chủ tịch Hội đồng Trần Quốc Thái đề nghị nhóm nghiên cứu rà soát, biên tập nội dung Báo cáo thuyết minh đề tài, đồng thời sắp xếp lại phần mục lục đảm bảo hợp lý hơn. Đối với sổ tay, Chủ tịch Trần Quốc Thái đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung phần giới thiệu, hướng dẫn sử dụng nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng, xem xét, biên tập lại việc sử dụng thuật ngữ, từ ngữ đảm bảo chính xác nhất.

Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng sổ tay quản trị đô thị phù hợp với các đô thị Việt Nam hiện nay”, với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE