Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài “Khảo sát, biên soạn dự thảo TCVN về Hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt trong nhà cao tầng tại các đô thị”
3/28/19 4:01 PM

Ngày 28/3/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Khảo sát, biên soạn dự thảo TCVN về Hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt trong nhà cao tầng tại các đô thị”. Đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Môi trường đô thị và công nghiệp Việt Nam thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (thuộc Bộ Xây dựng) Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc nghiệm thu

Trình bày tóm tắt Báo cáo thuyết minh đề tài trước Hội đồng, GS.TS.KTS Nguyễn Hữu Dũng - Chủ nhiệm đề tài cho biết, hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường ở các công trình nhà cao tầng tại các đô thị. Qua khảo sát thực tế một số đô thị, nhóm nghiên cứu nhận thấy, hầu hết hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt trong nhà cao tầng hiện nay chưa được thiết kế và xây dựng hiệu quả, chưa có sự phân loại rác, việc sử dụng và vận hành hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn còn gây ô nhiễm.

Bên cạnh đó, hệ thống TCVN hiện nay của Việt Nam chưa đề cập cụ thể đến hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt trong các nhà cao tầng. Tại các dự án nhà cao tầng, các hệ thống thu gom và lưu giữ chất thải rắn mới chỉ áp dụng đơn thuần các thiết kế kỹ thuật do các hãng tư vấn nước ngoài cung cấp.

GS.TS.KTS Nguyễn Hữu Dũng cho biết, để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu Viện Môi trường đô thị và công nghiệp Việt Nam đã tiến hành thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu về thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt trong các tòa nhà cao tầng của nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, Thụy Điển, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Philippine, qua đó đánh giá, đúc rút kinh nghiệm của các nước để áp dụng vào thực tiễn Việt Nam; đồng thời khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt trong các khu chung cư, nhà cao tầng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nhằm giúp nhóm nghiên cứu hoàn thiện Báo cáo thuyết minh đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đưa ra những ý kiến góp ý về nội dung Báo cáo, bố cục, thể thức dự thảo TCVN về Hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt trong nhà cao tầng tại các đô thị và đề nghị nhóm tác giả tiếp thu, chỉnh sửa.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Công Thịnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Môi trường đô thị và công nghiệp Việt Nam, đồng thời đánh giá, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ những yêu cầu theo nội dung Hợp đồng đã ký, tiến hành khảo sát thực tế, thu thập, tổng hợp và đánh giá thực trạng tình hình thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt tại các nhà cao tầng ở Việt Nam hiện nay làm cơ sở thực hiện đề tài.

Để nâng cao chất lượng đề tài, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Công Thịnh đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, rà soát, biên tập nội dung Báo cáo thuyết minh đề tài và dự thảo  TCNV về Hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt trong nhà cao tầng tại các đô thị, xem xét lại danh mục tài liệu viện dẫn, loại bỏ các tiêu chuẩn viện dẫn đã hết hiệu lực hoặc đã được thay thế bằng tiêu chuẩn khác.

Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu đề tài “Khảo sát, biên soạn dự thảo TCVN về Hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt trong nhà cao tầng tại các đô thị”, với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE