Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN về soát xét tiêu chuẩn quốc gia
4/1/19 4:10 PM

Ngày 29/3/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 03 dự thảo tiêu chuẩn do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện. Đó là các dự thảo TCVN "Sản phẩm chịu lửa – Phương pháp đo kích thước và xác định các khuyết tật ngoại quan của gạch chịu lửa"- mã số TC 24-17; "Sản phẩm chịu lửa không định hình - Phương pháp xác định độ bền nứt vỡ do nổ" - mã số TC 25-17; Soát xét TCVN 7710:2007 “Vật liệu chịu lửa - Gạch manhêdi cácbon”-mã số TC 36-17. 

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng nghiệm thu

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, dự thảo TCVN “Sản phẩm chịu lửa – Phương pháp đo kích thước và xác định các khuyết tật ngoại quan của gạch chịu lửa” hoàn toàn tương đương với ISO 12678-2:1996 (soát xét năm 2017). Dự thảo này bao gồm 2 phần: Phần 1- Kích thước và sự phù hợp theo bản vẽ. Phần 2 – Các khuyết tật góc, cạnh và khuyết tật trên bề mặt khác. Đây là tiêu chuẩn phương pháp thử nhằm kiểm tra kích thước và sự phù hợp về kích thước theo bản vẽ của gạch chịu lửa, kiểm tra các khuyết tật của gạch chịu lửa. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các chủng loại gạch chịu lửa. 

Dự thảo TCVN “Sản phẩm chịu lửa không định hình – Phương pháp xác định độ bền nứt vỡ do nổ” hoàn toàn tương đương với ISO 16334:2013. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền nứt vỡ do nổ của sản phẩm chịu lửa không định hình bao gồm rất nhiều loại khác nhau như bê tông chịu lửa, hỗn hợp đầm, vật liệu dẻo, vật liệu phun bắn…Ở Việt Nam bộ tiêu chuẩn về sản phẩm chịu lửa không định hình đang được xây dựng và hoàn thiện. Năm 2013 đã xây dựng tiêu chuẩn về phân loại sản phẩm chịu lửa không định hình, năm 2014, 2015, 2016 tiếp tục xây dựng các phương pháp thử tính chất cơ lý, nhiệt. Do đó để hoàn thiện bộ tiêu chuẩn vể sản phẩm chịu lửa không định hình cần bổ sung thêm các tiêu chuẩn về phương pháp thử của sản phẩm chịu lửa không định hình, đồng thời tiêu chuẩn xác định độ bền nứt vỡ do nổ của sản phẩm chịu lửa không định hình được áp dụng sẽ giúp cho các nhà sản xuất cũng như sử dụng có biện pháp để kiểm soát quá trình sấy, nung của sản phẩm tránh sự hỏng thiết bị nhiệt khi sử dụng trong thực tế. 

Dự thảo TCVN “Vật liệu chịu lửa – Gạch manhêdi cacsbon” được biên soạn thay thế cho TCVN 7710:2007. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch chịu lửa manhêdi cácbon sử dụng để xây lót trong lò luyện kim. Do khi ban hành TCVN 7710:2007 có nhiều tiêu chuẩn phương pháp thử được xây dựng dưới dạng phụ lục trong khi hiện nay các phương pháp thử này đều đã được ban hành dưới dạng tiêu chuẩn quốc gia. Vì vậy cần thiết  soát xét tiêu chuẩn TCVN 7710:2007 để cập nhật các tiêu chuẩn mới đã được ban hành đồng thời để đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước. 

Tại cuộc họp, các ủy viên phản biện  là KS. Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam và TS. Vũ Ngọc Minh - Bộ môn Silicat, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các thành viên của Hội đồng đều nhất trí việc soát xét, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn nêu trên là cần thiết, đảm bảo phù hợp với trình độ KHCN hiện tại, và thống nhất, đồng bộ với hệ thống TCVN hiện hành. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của nhóm tác giả, các dự thảo TCVN được biên soạn công phu, tuân thủ đúng quy định về kết cấu, bố cục; các thuật ngữ, định nghĩa trong các dự thảo TCVN mới về cơ bản phù hợp, được giải thích và định nghĩa rõ ràng; các quy định trong dự thảo TCVN có cơ sở khoa học và tính khả thi trong áp dụng. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến, chủ yếu là phần diễn đạt và trình bày để nhóm biên soạn hoàn thiện các dự thảo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS Nguyễn Quang Hiệp – Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng lưu ý nhóm biên soạn tiếp thu, chỉnh sửa các Dự thảo theo ý kiến đóng góp của Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Xây dựng để gửi sang Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định và công bố  các tiêu chuẩn mới.

Cả 03 dự thảo tiêu chuẩn TCVN đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua với 01 dự thảo đạt loại xuất sắc, 02 dự thảo đạt loại khá.


Ninh Hoàng Hạnh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE