Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Khoa học công nghệ xây dựng năm 2018
4/5/19 4:09 PM

Ngày 4/4/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên năm 2018 theo chức năng của Viện Khoa học công nghệ Xây dựng. PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường (Bộ Xây dựng) là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. 

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu

Theo báo cáo của Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, năm 2018 Viện có 12 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và đã ký hợp đồng với Bộ Xây dựng. Trong đó có những nhiệm vụ quan trọng như nhiệm vụ "Nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ KHCN năm 2018 và các năm tiếp theo"; Nhiệm vụ "Tổng hợp thông tin về chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng"; Nhiệm vụ "Trưng cầu giám định, hội đồng nghiệm thu nhà nước, giải quyết các vấn đề kỹ thuật khác"; Nhiệm vụ "Hướng dẫn chuyên môn lĩnh vực công nghệ xây dựng, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật"; Nhiệm vụ "Phân giới, cắm mốc biên giới"…

Theo TS. Nguyễn Đại Minh - Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, hàng năm Viện thực hiện hàng trăm công việc phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng của Bộ Xây dựng cũng như theo yêu cầu giám định của các cơ quan chức năng trong các vụ việc sự cố công trình. Tổng hợp năm 2018, Viện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp theo nhiệm vụ thường xuyên.
Đánh giá về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng, các thành viên Hội đồng đều nhất trí với các báo cáo của Viện, đánh giá Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất được giao.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh đồng tình với ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng - đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, nhất trí nghiệm thu kết quả của toàn bộ 12 nhiệm vụ thường xuyên của Viện. Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh đề nghị lãnh đạo Viện KHCN Xây dựng chỉ đạo chỉnh sửa các báo cáo theo ý kiến góp ý của Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ để nộp cho các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng trong thời gian sớm nhất./.


Minh Tuấn 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE