Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài “Đánh giá thực trạng môi trường lao động, công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động tại các cơ sở sản xuất VLXD có sử dụng tro, xỉ, thạch cao tại Việt Nam"
4/11/19 9:28 AM

Ngày 10/4/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức nghiệm thu đề tài “Đánh giá thực trạng môi trường lao động, công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động tại các cơ sở sản xuất VLXD có sử dụng tro, xỉ, thạch cao tại Việt Nam" do Bệnh viện Xây dựng thực hiện. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường (Bộ Xây dựng)- PGS.TS. Vũ Ngọc Anh chủ trì buổi nghiệm thu.

Chủ tịch Hội đồng KHCN - PGS.TS.Vũ Ngọc Anh phát biểu kết luận cuộc họp

Theo chủ nhiệm đề tài - TS.Bác sĩ Lê Thị Hằng cho biết, mục tiêu của đề tài bao gồm: Nghiên cứu tổng quan tình hình lưu giữ, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các cơ sở sản xuất xi măng, gạch không nhung, gạch nung và các cơ sở khác tại Việt Nam; Đánh giá thực trạng môi trường lao động và công tác quản lý ATVSLĐ tại các cơ sở sản xuất VLXD sử dụng tro, xỉ, thạch cao; Điều tra tình hình sức khỏe và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp của người lao động tại các cơ sở sản xuất VLXD có sử dụng tro, xỉ, thạch cao; Biên soạn tài liệu hướng dẫn các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ, kiểm soát các yếu tố độc hại và nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp và ô nhiễm môi trường lao động nhằm bảo vệ môi trường và người lao động.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những người lao động đang làm việc trong các cơ sở sản xuất xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng và tiếp xúc trực tiếp với tro, xỉ, thạch cao trong các công đoạn nghiền, trộn phụ gia, vệ sinh kho bãi chứa phụ gia; vận hành băng tải, xi lô chứa, tạo hình sản phẩm gạch; đóng bao xi măng, vận chuyển xi măng rời, phân loại, vận chuyển gạch. Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu dịch tễ học mô tả có phân tích, sử dụng mô tả cắt ngang và mô tả tương quan; thu thập thông tin bằng phỏng vấn trực tiếp theo bảng hỏi, khảo sát đánh giá các yếu tố của môi trường lao động tại thực địa và khám sức khỏe tổng quát cho các nhóm đối tượng người lao động theo các hướng dẫn của Bộ Y tế về khám phân loại sức khỏe và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Qua nghiên cứu, nhóm đề tài đã đưa ra một số kết luận và khuyến nghị các cơ sở sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng có sử dụng tro, xỉ, thạch cao một số biện pháp để cải thiện môi trường lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe cho người lao động, đồng thời biên soạn tài liệu hướng dẫn dùng cho cán bộ quản lý an toàn vệ sinh lao động, cán bộ y tế trong các cơ sở sản xuất VLXD.

Nhận xét về kết quả của đề tài, các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng đều nhất trí về sự cần thiết thực hiện đề tài này, đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu, kết quả đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, góp phần mô tả chất lượng môi trường lao động, sức khỏe của người lao động tại các cơ sở sản xuất VLXD có sử dụng tro, xỉ, thạch cao; sản phẩm của đề tài đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đề ra và đáp ứng đề cương được phê duyệt.


Chủ nhiệm đề tài, TS.BS Lê Thị Hằng báo cáo kết quả đề tài

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đóng góp ý kiến cho nhóm tác giả hoàn thiện báo cáo nghiên cứu, đề nghị bổ sung phần tóm tắt nghiên cứu, sắp xếp lại bố cục báo cáo, bổ sung căn cứ cho việc chọn mẫu nghiên cứu và phân nhóm đối tượng nghiên cứu; rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn trong báo cáo, các khuyến nghị cần cụ thể hơn, kết luận rõ mối tương quan giữa việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao đối với môi trường lao động và sức khỏe của người lao động trong các cơ sở sản xuất VLXD, tài liệu hướng dẫn cần được viết gọn theo dạng sổ tay để các đối tượng sử dụng dễ hiểu, dễ sử dụng…

Phát biểu tổng kết các ý kiến của thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh cho biết, Hội đồng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của nhóm đề tài, chủ nhiệm đề tài trong nghiên cứu này, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh đề nghị nhóm đề tài tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để hoàn thiện báo cáo đề tài, đồng thời lưu ý, sản phẩm rất hữu ích của đề tài là sổ tay hướng dẫn, cần được biên tập cho ngắn gọn, xúc tích, phù hợp với đối tượng sử dụng, có các biểu mẫu để cơ quan quản lý dễ theo dõi, kiểm tra. /.

 

Minh Tuấn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE