Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu Dự án SNKT “Điều chỉnh hệ thống đô thị quốc gia đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”
4/23/19 8:09 PM

Ngày 23/4/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Dự án SNKT “Điều chỉnh hệ thống đô thị quốc gia đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050” (có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu). Đề tài do nhóm nghiên cứu của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) thực hiện. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu

Trình bày tóm tắt Báo cáo thuyết minh đề tài, Phó Viện trưởng VIUP, KTS. Phạm Thị Nhâm - Chủ nhiệm đề tài cho biết, Đồ án Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2009 đã góp phần tích cực vào việc phát triển hệ thống đô thị Việt Nam trong 10 năm qua. Đến nay, hệ thống đô thị Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát triển kinh tế của đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hệ thống hạ tầng khung của quốc gia như cảng biển, cảng hàng không quốc tế, đường cao tốc, đường sắt Bắc - Nam… phát triển theo hướng tạo nền tảng cơ bản cho các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên quá trình thực hiện Đồ án Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 cũng bộc lộ một số bất cập cần được điều chỉnh.

Bên cạnh đó, bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay có nhiều thay đổi, đòi hỏi định hướng phát triển hệ thống đô thị cần được điều chỉnh để đảm bảo phát triển hợp lý và có đóng góp hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời đại mới. Do đó, việc thực hiện Dự án SNKT “Điều chỉnh hệ thống đô thị quốc gia đến năm 2035  và tầm nhìn đến năm 2050” là cần thiết.

KTS. Phạm Thị Nhâm cho biết, sản phẩm của đề tài bao gồm: Dự thảo Tờ trình, Báo cáo tổng hợp gồm 9 chuyên đề: Chuyên đề 1 - Lịch sử và đánh giá hiện trạng hệ thống đô thị; Chuyên đề 2 - Đánh giá triển khai thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg; Chuyên đề 3 - Phân tích bối cảnh quốc tế; Chuyên đề 4 - Phân tích bối cảnh trong nước; Chuyên đề 5: Kinh nghiệm quốc tế; Chuyên đề 6 - Môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; Chuyên đề 7 - Khung định hướng đô thị quốc gia; Chuyên đề 8 - Hạ tầng kỹ thuật; Chuyên đề 9 - Chương trình và dự án ưu tiên. 

Nhằm giúp nhóm nghiên cứu hoàn thiện thuyết minh đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã nhận xét, góp ý. Hội đồng nhất trí với sự cần thiết của đề tài và đánh giá cao nỗ lực của nhóm tác giả trong quá trình thu thập tài liệu, tổng hợp, phân tích thông tin. 

Theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần xem xét, cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến nội dung nghiên cứu, bổ sung danh mục tài liệu tham khảo, rà soát, lược bỏ những đoạn trùng lặp để nội dung Báo cáo xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá nhóm nghiên cứu Viện VIUP đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những yêu cầu theo nội dung Hợp đồng đã ký, Báo cáo thuyết minh tổng kết đề tài bám sát đề cương đã được phê duyệt.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung, làm rõ quan điểm điều chỉnh hệ thống đô thị quốc gia đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, đề xuất những khuyến nghị, cơ chế, chính sách cụ thể, chú ý cập nhật nội dung các báo cáo về biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, đồng thời rà soát, biên tập nội dung Báo cáo đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu đề tài dự án sự nghiệp kinh tế “Điều chỉnh hệ thống đô thị quốc gia đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050” với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE