Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài “Sử dụng phế thải tro xỉ xây dựng sân bãi, kho tàng quốc phòng”
5/2/19 4:38 PM

Ngày 2/5/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Sử dụng phế thải tro xỉ xây dựng sân bãi, kho tàng quốc phòng” do Học viện Kỹ thuật quân sự chủ trì thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) - PGS.TS. Vũ Ngọc Anh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Trình bày tóm tắt Báo cáo thuyết minh đề tài trước Hội đồng, Chủ nhiệm đề tài, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Thái Dũng nhấn mạnh đến nhu cầu vật liệu trong xây dựng sân bãi, kho tàng quốc phòng ở Quân khu 9 hiện nay, trong khi nhiều nhà máy nhiệt điện hiện tại tồn đọng lượng lớn tro xỉ cần được xử lý. Thời gian qua đã có nhiều dự án, đề tài khoa học nghiên cứu sử dụng tro xỉ trong xây dựng đường giao thông, bãi, xưởng, công trình dân dụng, song chưa có nghiên cứu sử dụng phế thải tro xỉ (ở đây là tro bay) vào xây dựng sân bãi, kho tàng quốc phòng. Vì vậy việc thực hiện đề tài là rất cần thiết, vừa mang tính khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu sử dụng tro bay trong xây dựng sân bãi, kho tàng quốc phòng; xây dựng 5.000m2 sân bãi phục vụ mục đích quốc phòng từ bê tông sử dụng tro bay, xây dựng Quy trình thi công lớp nền, Quy trình thi công lớp mặt sân bãi, kho tàng quốc phòng từ tro bay trong điều kiện nhiễm mặn; xây dựng Hướng dẫn sử dụng phế thải tro xỉ xây dựng sân bãi, kho tàng quốc phòng.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải để kiểm tra, đánh giá các chỉ số cần thiết, khảo sát thực địa nơi triển xây dựng 5.000m2 sân bãi tại Cục Kỹ thuật, Quân khu 9; nghiên cứu đặc điểm công nghệ chế tạo bê tông xây dựng sân bãi, kho tàng quốc phòng từ tro bay, đồng thời tiến hành xây dựng 5.000m2 sân bãi theo mục tiêu đề tài.

Về công nghệ chế tạo bê tông xây dựng sân bãi, kho tàng quốc phòng từ tro bay nhiễm mặn, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Thái Dũng cho biết, nhóm nghiên cứu áp dụng công nghệ bê tông đầm lăn, vì đây là công nghệ thi công tiến độ nhanh, chi phí thấp hơn so với áp dụng công nghệ thi công thông thường, phương pháp thi công đơn  giản và sử dụng ít xi măng.

Sau hơn một năm nỗ lực thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đề tài với kết quả bao gồm: Nghiên cứu tổng quan lý thuyết và xây dựng cơ sở tính toán chế tạo bê tông từ phế thải tro xỉ xây dựng sân bãi, kho tàng quốc phòng; xây dựng 5.000m2 sân bãi phục vụ mục đích quốc phòng từ bê tông sử dụng tro bay; xây dựng Quy trình thi công lớp nền, lớp mặt sân bãi, kho tàng từ tro bay trong điều kiện nhiễm mặn; xây dựng Hướng dẫn sử dụng bê tông tro xỉ trong xây dựng sân bãi, kho tàng quốc phòng; Báo cáo tổng kết.

Nhằm giúp nhóm nghiên cứu hoàn thiện Báo cáo thuyết minh đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã nhận xét, góp ý để nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa. Hội đồng nhất trí với sự cần thiết phải thực hiện đề tài và đánh giá cao nỗ lực của nhóm tác giả trong quá trình khảo sát thực tế, thu thập tài liệu, tổng hợp, phân tích thông tin thực hiện đề tài và hoàn thiện sân bãi kho tàng quốc phòng với diện tích 5.000m2.

Tuy nhiên, theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu Học viện Kỹ thuật quân sự cần bổ sung, làm nổi bật hơn sự cần thiết phải thực hiện đề tài, phải nêu được những đặc trưng, sự khác biệt của việc sử dụng tro bay trong xây dựng sân bãi, kho tàng quốc phòng đối với việc sử dụng trong bay trong xây dựng công trình dân dụng.

Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh đánh giá, nhóm nghiên cứu Học viện Kỹ thuật quân sự đã nghiêm túc thực hiện đề tài, dành nhiều công sức khảo sát thực tế, đánh giá chất lượng nguồn tro bay, xây dựng sân bãi, kho tàng phục vụ mục đích quốc phòng, hoàn thành đầy đủ sản phẩm theo Hợp đồng đã ký, Báo cáo thuyết minh tổng kết đề tài bám sát đề cương, đảm bảo chất lượng.

Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung, làm rõ hơn tính cấp thiết của đề tài, xem xét hợp nhất Quy trình thi công lớp nền, lớp mặt sân bãi, kho tàng từ tro bay trong điều kiện nhiễm mặn và Hướng dẫn sử dụng bê tông tro xỉ trong xây dựng sân bãi, kho tàng quốc phòng thành Chỉ dẫn kỹ thuật nhằm đảm bảo ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu; đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết đề tài, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài “Sử dụng phế thải tro xỉ xây dựng sân bãi, kho tàng quốc phòng”.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE