Thông tin KHCN
 
Hơn 11 tỷ đồng thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
3/22/18 3:27 PM

Công tác tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả luôn được EVN HANOI thực hiện tới mọi người dân. Ảnh: Toàn Thắng

Năm 2018, thành phố Hà Nội đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo  hoạch đã được phê duyệt. Ước tính kinh phí thực hiện Chương trình này là hơn 11 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách của thành phố.

Theo đó, 5 nhiệm vụ chính trong Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Hà Nội năm 2018 gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; phát triển, phố biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hóa nguồn sản xuất, phân phối điện năng; sử dụng năng lượng hiệu quả trong khu vực tòa nhà và chiếu sáng công cộng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Một trong những mục tiêu đặt ra trong năm 2018 của Hà Nội là xây dựng mô hình điển hình sử dụng năng lượng hiệu quả, thúc đẩy phổ biến cho doanh nghiệp xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng, áp dụng công nghệ “công nghiệp thế hệ 4.0” trong quản lý, vận hành bảo đảm sử dụng năng lượng hiệu quả, tăng cường tiết kiệm điện trong sản xuất kinh doanh…

Mức tiết kiệm năng lượng năm 2018 của Hà Nội được dự kiến từ 2% - 3% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.


Theo Chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE