Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Viện khoa học và công nghệ hàng không
1/21/19 2:43 PM

Ngày 18/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 44/GCN-BXD về việc Viện khoa học và công nghệ hàng không đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 156/12 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0302790160

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 156/12 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 216

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 216 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý đất gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm cơ lý gạch terazzo; Thử vật liệu mastic chèn khe bê tông xi măng; Thử vải địa kỹ thuật và bấc thấm; Thép cốt bê tông dự ứng lực; Bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (ACC); Thử nghiệm gạch ốp lát; Nhũ tương nhựa đường gốc axít; Thử nghiệm dung dịch bentonite; Thử nghiệm đá ốp lát nhân tạo và tự nhiên; Sản phẩm kính xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gỗ; Thử nghiệm cơ lý ngói; Thử nghiệm cơ lý ống nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định số 306/QĐ-BXD ngày 01 tháng 06 năm 2015 và số 395/QĐ-BXD ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 44/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_44-GCN-BXD_18012019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE