Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần khảo sát xây dựng Trà Vinh
1/21/19 2:53 PM

Ngày 18/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 45/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần khảo sát xây dựng Trà Vinh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2100641339;

Địa chỉ: 3/4 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và chất lượng công trình;

Địa chỉ: 130 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1817

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1817 gồm: Xi măng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Gạch đất sét nung; Gạch bê tông; Gạch bê tông tự chèn; Bê tông nhẹ - bê tông bọt, khí chưng áp (AAC); Bê tông nhẹ - bê tông bọt, khí không chưng áp; Gạch ốp lát; Gạch terrazzo; Thép xây dựng; Cơ lý đất trong phòng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm hiện trường;

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 45/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_45-GCN-BXD_18012019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE