Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Một thành viên tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng 796
1/22/19 9:15 AM

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 48/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng 796 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 1500994136

Địa chỉ: 17R, Đường Phan Văn Đáng, Khóm 1, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu công trình xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 17R, Đường Phan Văn Đáng, Khóm 1, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 796

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 796 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất, đá trong phòng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Bê tông nhựa; Nhựa bitum và nhũ tương, MC; Gạch ốp lát; Gạch lát granito; Gạch bê tông; Gạch bê tông tự chèn; Gạch xi măng lát nền; Gạch xây; Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Gạch terazzo; Thử vải và sản phẩm địa kỹ thuật, bấc thấm; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm sơn; Thử nghiệm tấm lợp dạng sóng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 287/QĐ-BXD ngày 29/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 48/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_48-GCN-BXD_ 21012019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE