Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 380/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần 539 Tư vấn - Xây dựng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 379/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 378/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 377/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Sen Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 376/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đại Phong đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 373/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hà Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 372/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định chất lượng xây dựng 688 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 371/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại HMC Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 363/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng 378 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 364/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE