Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 945/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng và thương mại Phúc Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 944/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn khảo sát kiểm định xây dựng Trường Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 943/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 942/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư thiết kế kiểm định xây dựng số 1 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 941/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Long An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

 Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 940/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn EUREKA đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 939/GCN-BXD về việc Trung tâm thí nghiệm & Chuyển giao công nghệ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 05/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 912/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Linh Gia đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/06/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 811/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn và kiểm định chất lượng công trình Miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/06/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 810/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn Trường Sơn Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE