Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

 

Ngày 24/10/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 711/QĐ-BXD về việc Hủy bỏ Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và thu hồi mã số LAS-XD đã cấp cho các Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có phòng thí nghiệm (LAS-XD) vi phạm điểm b, c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 62/2016/NĐ-CP gồm các Tổ chức sau:

 

 Ngày 24/10/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 710/QĐ-BXD về việc Đình chỉ hiệu lực Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử chuyên ngành xây dựng số 378/QĐ-BXD ngày 31/8/2009 của phòng thí nghiệm mang mã số LAS-XD 826, thuộc Công ty TNHH Kiểm định xây dựng Toàn Thắng.

 

Ngày 23/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 706/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần vật liệu và kiểm định Siêu Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 704/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Thái đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 703/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Phú Thành đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 702/GCN-BXD về việc Công ty TNHHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hoa An Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 701/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 700/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 699/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Đông Dương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 698/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần bê tông Lạng Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE