Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 17/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2589/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Ngày 15/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2563/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ triển khai thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ 

 

Ngày 12/10/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1291/QĐ-BXD về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017.

 

Ngày 05/10/2018, Ban Chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đã có văn bản 2486/BXD-KHCN gửi Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện tiến độ Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 2459/BXD-QLN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định tập trung đôn đốc thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg. 

 

Ngày 28/9/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1234/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Ngày 01/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 206/BXD-KHTC gửi Hội đồng thành viên các Tổng Công ty TNHH Một thành viên; Người đại diện vốn nhà nước tại các Tổng Công ty cổ phần về việc nộp Báo cáo tài chính và Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2018. 

 

Ngày 27/9/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 2421/BXD-PC về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.

 

Ngày 30/8/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2462/VPCP-CN thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng kết việc thực hiện Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở (gọi tắt là QĐ 118), Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118 và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg (gọi tắt là QĐ 20) ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở (gọi tắt là QĐ 117) tránh tình trạng lợi dụng chính sách, thu lợi bất chính, làm thất thu lớn ngân sách nhà nước. 

 

Ngày 25/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 2381/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Thông tư số 01/2018/ TT-BXD ngày 05/01/2018 

    Trang   ‹‹ Trước 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE