Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn số 3314/BXD-VLXD hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn số 3313/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

 

Ngày 21/12/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1594/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP; Địa chỉ: Số 298 Phố Mai Anh Tuấn, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Văn phòng giao dịch: Số 25, nhà vườn 5, khu Tổng cục V, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2017/BXD gồm:  

 

Ngày 13/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 3146/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2018.

 

Ngày 13/12/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1577/QĐ-BXD về việc kiện toàn bộ máy Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm Chủ tịch Hội đồng. 

 

Ngày 12/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 3131/BXD-PC gửi Các Bộ: Tài nguyên Môi trường, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quốc phòng; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 12/12/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản 3127/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây. 

 

Ngày 07/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 271/BXD-KHTC gửi Các Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh; Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng quản lý về việc báo cáo về công tác thống kê. 

 

Ngày 07/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 849/BXD-KHCN gửi các đơn vị liên quan về việc rà soát, đôn đốc triển khai, nghiệm thu thanh lý và thanh quyết toán các nhiệm vụ, dự án, đề tài bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn SNMT và SNKHCN. 

 

Ngày 06/12/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản 441/BXD-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố; Các Tổng Công ty trực thuộc Bộ Xây dựng về việc cử cán bộ đầu mối tiếp nhận và sử dụng phần mềm quản lý môi trường trực tuyến ngành Xây dựng; báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BVMT) ngành Xây dựng theo Thông tư số 02/2018/TT-BXD 

    Trang   ‹‹ Trước 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE