Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 03/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 831/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng các tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương về việc cung cấp thông tin về cơ sở xử lý chất thải rắn tại địa phương.

 

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản 2991/BXD-QLN gửi các đơn vị về việc báo cáo về tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 

 

Ngày 23/11/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2960/BXD-VLXD gửi các đơn vị về việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg. 

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 1508/QĐ-BXD về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án "Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030" do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng ban. 

 

 Ngày 20/11/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1498/QĐ-BXD về việc Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm Trưởng ban.

 

Ngày 19/11/2108, Bộ Xây dựng đã có công văn 2895/BXD-HĐXD gửi Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2018. 

 

Ngày 15/11/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1489/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ thẩm định việc rà soát, chỉnh sửa bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 cho phù hợp với các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.  

 

Ngày 13/11/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 252/BXD-KHTC gửi Các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

 

Ngày 05/11/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị 03/CT-BXD về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp  

 

Ngày 29/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2687/BXD-TCCB gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1961 giai đoạn 2016-2018 và kế hoạch triển khai 2019-2020. 

    Trang   ‹‹ Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE