Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 29/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 239/BXD-KHTC gửi các Trường trực thuộc Bộ về việc rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên năm 2018 và dự kiến năm 2019 theo quy định. 

 

Ngày 25/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 232/BXD-KHTC gửi các Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ về đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Ngày 22/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 476/BXD-TCCB gửi các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc giới thiệu thương hiệu tiêu biểu xét trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018.

 

Ngày 17/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2589/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Ngày 15/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2563/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ triển khai thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ 

 

Ngày 12/10/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1291/QĐ-BXD về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017.

 

Ngày 05/10/2018, Ban Chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đã có văn bản 2486/BXD-KHCN gửi Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện tiến độ Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 2459/BXD-QLN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định tập trung đôn đốc thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg. 

 

Ngày 28/9/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1234/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Ngày 01/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 206/BXD-KHTC gửi Hội đồng thành viên các Tổng Công ty TNHH Một thành viên; Người đại diện vốn nhà nước tại các Tổng Công ty cổ phần về việc nộp Báo cáo tài chính và Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2018. 

    Trang   ‹‹ Trước 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE