Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 27/9/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 2421/BXD-PC về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.

 

Ngày 30/8/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2462/VPCP-CN thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng kết việc thực hiện Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở (gọi tắt là QĐ 118), Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118 và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg (gọi tắt là QĐ 20) ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở (gọi tắt là QĐ 117) tránh tình trạng lợi dụng chính sách, thu lợi bất chính, làm thất thu lớn ngân sách nhà nước. 

 

Ngày 25/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 2381/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Thông tư số 01/2018/ TT-BXD ngày 05/01/2018 

 

Ngày 17/9/2018, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định 1208/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định về việc xác định thời điểm bố trí sử dụng và thời hạn thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

 

Bộ Xây dựng vừa ban hành công văn 348/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 

 

Ngày 07/9/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2262/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. 

 

Ngày 20/8/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2097/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. 

 

Ngày 24/8/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1159/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và giấy phép hoạt động của nhà thầu nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm Trưởng ban. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2096/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo số liệu về nhà ở xã hội tại khu vực đô thị. 

 

Ngày 15/8/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2018/BXD-KHTC gửi các Cục, Vụ chức năng, đơn vị trực thuộc Bộ về việc triển khai Quyết định số 162/QĐ-TTG ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

    Trang   ‹‹ Trước 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE