Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 15/11/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1489/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ thẩm định việc rà soát, chỉnh sửa bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 cho phù hợp với các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.  

 

Ngày 13/11/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 252/BXD-KHTC gửi Các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

 

Ngày 05/11/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị 03/CT-BXD về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp  

 

Ngày 29/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2687/BXD-TCCB gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1961 giai đoạn 2016-2018 và kế hoạch triển khai 2019-2020. 

 

Ngày 29/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 239/BXD-KHTC gửi các Trường trực thuộc Bộ về việc rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên năm 2018 và dự kiến năm 2019 theo quy định. 

 

Ngày 25/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 232/BXD-KHTC gửi các Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ về đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Ngày 22/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 476/BXD-TCCB gửi các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc giới thiệu thương hiệu tiêu biểu xét trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018.

 

Ngày 17/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2589/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Ngày 15/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2563/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ triển khai thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ 

 

Ngày 12/10/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1291/QĐ-BXD về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017.

    Trang   ‹‹ Trước 14 15 16 17 18 19 20 21 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE