Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 02/8/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1095/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng.

 

Ngày 26/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1841/BXD-TCCB gửi các đơn vị sự nghiệp Báo chí, Xuất bản, Trung tâm thông tin; Các đơn vị sự nghiệp Giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ về việc triển khai tổng kết 5 năm Ngày Sách Việt Nam.

 

Ngày 23/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1811/BXD-TCCB gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. 

 

Ngày 23/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1061/QĐ-BXD về việc công nhận Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam (gọi tắt là Hội Cầu đường Việt Nam) là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng: 

 

Ngày 23/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1062/QĐ-BXD về việc công nhận Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng: 

 

Ngày 13/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1733/BXD-VLXD gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ kính xây dựng.

 

Ngày 12/7/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản 1701/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng; Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM); Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD); Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty – CTCP về việc báo cáo đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020.

 

Ngày 12/7, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1711/BXD-VP trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Cà Mau. Nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ hỗ trợ vốn xây dựng khu tái định cư để di dời 190 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở. Đồng thời, bố trí vốn (từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương) để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn”

 

Ngày 05/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 979/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

Ngày 04/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1604/BXD-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tổng công ty nhà nước, Tập đoàn kinh tế; Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổng kết thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị. 

    Trang   ‹‹ Trước 15 16 17 18 19 20 21 22 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE