Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 19/6, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 19/QĐ-BXD về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty TNHH MTV Kiểm định máy xây dựng Việt Nam. 

 

Ngày 18/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 119/BXD-KHTC gửi các đơn vị dự toán, các Vụ chức năng trực thuộc Bộ về việc lập dự toán ngân sách nhà nước vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm (2019-2021). 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1444/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ- CP ngày 12/11/2015 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1405/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó Chính phủ giao Bộ Xây dựng hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ về tình hình thực hiện cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư. 

 

Ngày 08/6/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 964/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1365/BXD-TCCB gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc lập kế hoạch tổng thể về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn vừa ký ban hành Quyết định 680/QĐ-BXD về việc kiện toàn và bổ nhiệm các Thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN nhiệm kỳ III (2018 – 2021).

 

Ngày 28/5/2018, Bộ Xây dưng đã ban hành Quyết định 659/QĐ-BCĐĐTQ về việc thành lập Tổ giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Bộ Xây dựng Vũ Ngọc Anh làmTổ trưởng. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 07/BXD-VLXD gửi các đơn vị về việc báo cáo về các loại vật liệu sử dụng được cho các công trình ven biển và hải đảo. 

 

Ngày 28/5/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1246/BXD-KHTC gửi các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ về việc điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2017.

    Trang   ‹‹ Trước 15 16 17 18 19 20 21 22 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE