Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 17/9/2018, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định 1208/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định về việc xác định thời điểm bố trí sử dụng và thời hạn thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

 

Bộ Xây dựng vừa ban hành công văn 348/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 

 

Ngày 07/9/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2262/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. 

 

Ngày 20/8/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2097/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. 

 

Ngày 24/8/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1159/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và giấy phép hoạt động của nhà thầu nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm Trưởng ban. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2096/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo số liệu về nhà ở xã hội tại khu vực đô thị. 

 

Ngày 15/8/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2018/BXD-KHTC gửi các Cục, Vụ chức năng, đơn vị trực thuộc Bộ về việc triển khai Quyết định số 162/QĐ-TTG ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ngày 16/8/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2033/BXD-QLN gửi Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ và Kế hoạch đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng kết thi hành Luật Nhà ở về thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức. 

 

Ngày 08/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1113/QĐ-BXD về việc ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án). 

 

Ngày 07/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1942/BXD-VLXD gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất sản phẩm gốm sứ xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 19 20 21 22 23 24 25 26 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE