Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 09/3/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 462/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Ngày 02/3/2018, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký Quyết định 244/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 tại Bộ Xây dựng.

 

Ngày 01/3/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 240/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị.

 

Ngày 27/02/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 220/QĐ-BXD về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. 

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 189/QĐ-BXD về việc thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng.

 

Ngày 09/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 306/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang và Trà Vinh. 

 

Ngày 08/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 121/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định VINACONTROL. 

 

Ngày 08/02/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 272/BXD-KTXD gửi các Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND nhân dân các Tỉnh, thành phố…. về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn Nghị định. 

 

Ngày 07/02/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 262/BXD-VLXD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 7232/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 7 năm 2017.

 

Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 07/02/2018 về việc tổ chức Tết và tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

    Trang   ‹‹ Trước 21 22 23 24 25 26 27 28 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE