Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 04/4/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 241/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng gồm các ông, bà có tên sau:

 

Ngày 01/3/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 801/LĐTBXH-TCGDNN gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội.

 

Ngày 29/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 621/BXD-PC gửi Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công an, Tài chính; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng.

 

Ngày 26/3/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 196/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, bao gồm các ông, bà có tên sau:

 

Ngày 26/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 195/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập Vị trí việc làm Bộ Xây dựng gồm các cán bộ có tên sau:

 

Ngày 26/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn số 559/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 525/BXD-PC (20/3) gửi Bộ Tư pháp về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

 

Ngày 21/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 535/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

 

Ngày 20/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 07/QĐ-BXD về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty cổ phần Giải pháp An toàn Thành phố.

 

Ngày 19/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 198/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt.

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE