Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 13/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 3146/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2018.

 

Ngày 13/12/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1577/QĐ-BXD về việc kiện toàn bộ máy Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm Chủ tịch Hội đồng. 

 

Ngày 12/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 3131/BXD-PC gửi Các Bộ: Tài nguyên Môi trường, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quốc phòng; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 12/12/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản 3127/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây. 

 

Ngày 07/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 271/BXD-KHTC gửi Các Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh; Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng quản lý về việc báo cáo về công tác thống kê. 

 

Ngày 07/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 849/BXD-KHCN gửi các đơn vị liên quan về việc rà soát, đôn đốc triển khai, nghiệm thu thanh lý và thanh quyết toán các nhiệm vụ, dự án, đề tài bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn SNMT và SNKHCN. 

 

Ngày 06/12/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản 441/BXD-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố; Các Tổng Công ty trực thuộc Bộ Xây dựng về việc cử cán bộ đầu mối tiếp nhận và sử dụng phần mềm quản lý môi trường trực tuyến ngành Xây dựng; báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BVMT) ngành Xây dựng theo Thông tư số 02/2018/TT-BXD 

 

Ngày 03/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 831/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng các tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương về việc cung cấp thông tin về cơ sở xử lý chất thải rắn tại địa phương.

 

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản 2991/BXD-QLN gửi các đơn vị về việc báo cáo về tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 

 

Ngày 23/11/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2960/BXD-VLXD gửi các đơn vị về việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg. 

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE