Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 1508/QĐ-BXD về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án "Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030" do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng ban. 

 

 Ngày 20/11/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1498/QĐ-BXD về việc Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm Trưởng ban.

 

Ngày 19/11/2108, Bộ Xây dựng đã có công văn 2895/BXD-HĐXD gửi Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2018. 

 

Ngày 15/11/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1489/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ thẩm định việc rà soát, chỉnh sửa bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 cho phù hợp với các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.  

 

Ngày 13/11/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 252/BXD-KHTC gửi Các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

 

Ngày 05/11/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị 03/CT-BXD về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp  

 

Ngày 29/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2687/BXD-TCCB gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1961 giai đoạn 2016-2018 và kế hoạch triển khai 2019-2020. 

 

Ngày 29/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 239/BXD-KHTC gửi các Trường trực thuộc Bộ về việc rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên năm 2018 và dự kiến năm 2019 theo quy định. 

 

Ngày 25/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 232/BXD-KHTC gửi các Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ về đánh giá tình hình thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Ngày 22/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 476/BXD-TCCB gửi các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc giới thiệu thương hiệu tiêu biểu xét trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018.

    Trang   ‹‹ Trước 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE