Xây dựng nông thôn mới
 

Thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ phấn đấu đạt mục tiêu cao trong xây dựng nông thôn mới.

 

Ngày 7/9, tại tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

 

Huy động 690.000 tỷ đồng cho Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ xây dựng nông thôn mới

 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân”, đến nay, huyện Quốc Oai đã hoàn thành xây dựng NTM ở 100% xã trên địa bàn và đang hoàn tất thủ tục để được công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Trong giai đoạn tới, huyện tiếp tục duy trì thực hiện các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

 

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Thường Tín đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã có 24/28 xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu đến năm 2020, Thường Tín sẽ đạt chuẩn huyện NTM.

 

Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại Quảng Ninh được chính quyền và nhân dân đồng thuận, đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vầ cộng đồng vùng nông thôn. Không dừng ở những thành tựu đã đạt được, toàn tỉnh quyết tâm thực hiện nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu NTM, xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao.

 

Sáng 22/8, Thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”.

 

Sau 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, các lực lượng xã hội, nhất là phát huy sức sáng tạo, tinh thần cộng đồng của nhân dân, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đã có những chuyển biến tích cực.

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Thường Tín có xuất phát điểm thấp, nhưng đến nay, huyện đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Toàn huyện có 24/28 xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu đến hết năm 2019 có 28/28 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đạt mục tiêu huyện NTM vào năm 2020.

 

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm của toàn xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua... là mục tiêu tỉnh Hòa Bình hướng tới trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn từ nay đến năm 2020.

    Trang   ‹‹ Trước 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE